Kundcase

Webbkurs om avfallshantering

En kurs för alla anställda inom Sjöfartsverket.

Webbkurs om din arbetsmiljö

Om arbetsmiljö-lagarna och hur man arbetar systematiskt och praktiskt med arbetsmiljön.

Webbkurs om kvalité och hygien (GMP)

GMP beskriver hur tillverkning ska bedrivas och hur anläggningar och stödsystem ska designas och byggas.

Vi tar fram webbkurser som passar just ditt företag

Grafik och media

Specialutformad grafik, film och ljud-inspelningar samt interaktivitet.

Manus och röd tråd

Starten på en webbkurs är viktig, liksom mitten och slutet! Vi bistår med utformning och stöttning kring manusarbetet.

Anpassningar i befintlig kurs

Vi kan också skräddarsy en kurs som vi redan har, och anpassa den för dina ändamål och ditt företag.