Nya utmaningar leder
till nya lösningar

Ett stort antal företag och organisationer ställer idag om sin verksamhet för att anpassas till den turbulenta situationen som råder i samhället och på arbetsmarknaden idag. Medarbetare arbetar i större utsträckning hemifrån och får, vill eller kan inte mötas ansikte mot ansikte längre.

Behovet av utbildad och kompetent personal kvarstår men hur gör vi när klassrumsutbildning är taget ur spel? Teknikutbildarna har under många år satsat på digitalt lärande i form av webbkurser, valideringar och webinars.

Webbkurser
Teknikutbildarna erbjuder över 50 webbkurser som du läser i vår utbildningsportal TU-Academy. Vi tillhandahåller utbildningar inom arbetsmiljö, elsäkerhet, underhåll och produktion.


Livesända föreläsningar

Våra livesändningar kan anpassas för både för öppna kurstillfällen såväl som företagsanpassade kurser och utbildningar. I den högra spalten finns de utbildningar som vi erbjuder som livesända föreläsningar.

Vid livesända föreläsningar kan varje deltagare medverka från den plats de befinner sig på, det enda som behövs är internettillgång.

Kundspecifik webbkursproduktion:
Har ni behov av att ta fram en egen onlineutbildning eller en portallösning bestående av ett större utbildningspaket har vi verktygen för att skapa det.

Företagsförlagd utbildning:
Alla våra utbildningar kan vi genomföra på plats hos er.

 Vi följer dagligen Folkhälsomyndighetens och Almegas rekommendationer gällande utbildning, läs mer här.