Line

Våra webbkurspaket – 10 kurser för 5900:-

Teknikutbildarna erbjuder ett antal webbkurspaket anpassade för olika branscher. Som bas finns vår utbildning Skötsel av elektriska anläggningar samt webbkurser för Byggarbetsmiljösamordnare och i Grundorsaksanalys. Webbkurspaketen består av 10 kurser 5900 SEK – Ett prisvärt tillfälle för att utbilda och fortbilda din personal.

Våra utbildningspaket är prisvärda alternativ för att vidare- och fortbilda personal i olika branscher. Vi erbjuder paket för er som arbetar inom Installation, Energi, Fastighet, bygg och Teknikkonsulter. Läs mer om respektive paket nedan.

Erbjudande:
10 utbildningar 5900:- (ordinarie pris 2300 – 3400 kr/st)

PowerPoint kurs

Installation

Vi har sammanställt ett antal kurser som vi vet passar installationsföretag.  Elsäkerhet, arbetsmiljö och projektledning. Följ länkarna för att läsa mer om respektive kurs.

Teknikkonsulter

Teknikkonsulter är specialister inom vitt skilda områden så som samhällsbyggnad och industriteknik. Teknikkonsultens uppdrag skiljer sig ofta från varandra där krävs en stor kunskapsbas.

Fastighet & Bygg

Både fastighet- och byggbranschen har behov av kontinuerliga kunskapslyft för att kunna fortsätta jobba säkert, både vad gäller arbetsmiljön och de moment då elnära arbete förekommer.

Facility management

Serviceföretag har ett stort behov av anställda med ett brett kompetensområde när uppdraget består i att få en byggnad eller fastighet fungera optimalt.

Industri

Svensk industri är i ständigt behov av fortbildning och kompetensutveckling för bibehållen konkurrenskraft på marknaden. Teknikutbildarnas webbpaket är kostnadseffektiva alternativ för att fortsatt hålla en hög kompetensnivå på personalen.