Våra lärplattformar och portaler

Här kan du läsa mer om våra lärplattformar och portaler. Vi har verktygen för att skräddarsy webbkurser, sätta upp forum/intressegrupper för att täcka de behov som ditt företag kan tänkas ha.

LMS & PORTALER

Learning management systems (LMS) hanterar kursinnehåll och adminstrationen av kurser. I LMS finns funktioner för registrering av kursdeltagare, lagring av studieresultat och rapporter.

Vi på Teknikutbildarna har lång erfarenhet av att utveckla och drifta LMS lösningar. Vi har utvecklat en egen molntjänst, Mainsys LMS, till ett mycket flexibelt system för hantering av så skilda behov som elevhantering, enskilda personer som vill läsa en webbkurs till företagslösningar med behov av egna portaler och avancerade testverktyg.

Vi använder ett system som heter Totara, som en LaaS-lösning, Learning as a Service.  Det gör det möjligt att snabbt sätta upp individuella kundlösningar och skräddarsydda portallösningar som hjälper er nå ut och följa upp kompetensutvecklingen i hela organisationen.
 

Lärportaltjänster

En lärportal kan utformas för att möta många behov. Vi har utvecklad egna kundportaler åt ÅF, Fortum, Sandvik, Coromant, CGI, Sjöfartsverket och UC. Alla med lite olika inriktningar mot tex att hantera säkerhet, testprotokoll, certifikat, ledningsstöd, branschgemensamma utbildningar och rutiner.

Sommarjobbportalen:

Alla större företag tar in semestervikarier efter behov. Det är oftast unga personer som inte har varit ute i arbetslivet. De har behov av utbildning på många områden. Vi kan förse dom med utbildningar som går att läsa på mobilen. Vi sätter upp och driftar hela lösningen på ett ögonblick.

Säkerhetsportalen:

Vi har för processindustrin (kemi, papper&massa) och Energi utvecklat portaler med innehåll, kurser och tester, som är säkerhetsrelaterat.

Branschportalen:

Har ni behov inom samma bransch? Vi kan hjälpa er att nå ut med information.

Testportalen:

Vi har olika testsystem för att följa upp och mäta kompetensnivån inom avdelning/grupp/individ.

Compliance – Efterlevnad av lagar&förordningar

Idag skapas det ett stort antal nya lagar och förordningar som företag, organisationer och de anställda måste förhålla sig till. I våra portaler sätter ni samman de utbildningar som ni vill att just er personal skall vara uppdaterade på.

Säkerställ att personalen ständigt är rätt utbildad genom att sätta upp certifikat med automatiska påminnelser när det är dags att förnya certifikatet. Ta ut uppdaterade listor för att skicka till myndigheter och/eller andra delar inom företaget.

Ledningsstöd

Vi har satt upp olika utbildningsstöd där ledningen kan få stöd att sätta upp egna ledningssystem. Vi har satt upp systemstöd och utbildningar för tex. kvalité och svetsledning men det kan göras för valfritt ledningssystem.

Vi hjälper er till rätt kompetensutveckling, utan att tumma på kvalitén. Det handlar om att utbilda där det behövs – med rätt verktyg. Vi på Teknikutbildarna visar processen som flexibelt och kostnadseffektivt leder er fram till rätt beslutsunderlag till traditionell utbildning. Vi ger företag stöd i att utbilda smart.