Vår kursmetodik

Genom åren har vi spridit kunskap till flera tusen elever/kursdeltagare. Vi vill så långt det är möjligt att eleven/kursdeltagaren själv bestämmer över sina egna studier för att bäst kunna optimera sitt eget lärande. Det här är vad vi erbjuder:

UTBILDNINGSKONCEPT

Vår strävan är att skapa rätt utbildning, till rätt person vid rätt tillfälle och för att lyckas med det så vill vi börja med någon form av kartläggning för att genom förstudier skapa en bra grund till en lärarledd utbildning som gärna får ha olika former av distansinslag för att därefter årligen följa upp med uppföljande och utbildande prov.

Tester

Vi har utvecklat ett testsystem där våra kunder kan fritt välja områden för att mäta och följa upp kompetensutveckling inom. Inom varje sådant område skapar kunden själv eller med stöd från vår frågedatabas ett lämpligt antal frågor. Resultatet kan grafiskt visas per individ, befattning, grupp, avdelning och företag. Resultatet ger en bra grund för fortsatt planering av utbildningsinsatser.

e-Learning

Att kunna studera när man vill och när det passar utan att behöva resa är några av de starka argumenten för e-Learning. Det är också ett ypperligt sätt att förbereda en grupp inför en lärarledd sammankomst, det får deltagarna på en jämnare nivå och gör det möjligt för kursledaren att fokusera mer på problemlösning.  I webbkurserna finns ett inledande diagnostiskt prov, kapitelprov och ett slutprov.

Blended

Blended betyder att vi kombinerar lärarledda lektioner och laborationer med självstudier i form av webbkurser. Allt kursmaterial finns tillgängligt på våra webbportaler i form av en kurs med självrättande prov.

Praktik

I framförallt i skolan för elektriker ingår det att komplement till teoridelarna olika praktiska moment både som traditionella laborationsövningar och ute i fält.

Uppföljande och utbildande prov

Våra frågor är utformade med tanke på användningsområdet. Frågor som används i inlärning ska stimulera till eftertanke och gärna kräva egen formulering. Testfrågor skall vara koncisa och entydiga.

Inom vissa områden kan vi erbjuda utbildande prov. Det innebär att det skapas en individuellt anpassad utbildning baserat på resultatet av provet. De kunskapsområden som eleven har svarat fel på sammanställs i en skräddarsydd kurs.

Vi har även möjlighet att skapa lärande prov där felaktiga svar får en kommentar och det rätta svaret redovisas i ett resonemang.

Frihet

Som elev/kursdeltagare hos oss vill så långt det är möjligt vi ge verktygen för att man själv kan styra sin studietid och takt. Genom att vi komprimerar den tid som tillbringas i grupp minimeras resekostnader och tid som måste tillbringas på annan ort. Vi tror på att individens eget val och motivation styr lärandet. Kraft ska därför satsas på att motivera eleven/kursdeltagaren till studierna.

Intyg/Betyg

Kursdeltagaren kan vid webbkurser själv skriva ut ett kursintyg efter genomför utbildning via sin kursportal. Lärarledda kurser ger  intyg och för vissa skrivs det t certifikat på plastkort.

I de fall kursen stämmer överens med gymnasiekursplanen och följer den så erhåller kursdeltagaren vid godkänd kurs gymnasiebetyg.