Verktyg för kunskapstester

Vi deltar i era utbildningsprojekt som en katalysator och bidrar med vår kunskap och vårt nätverk för att ni ska nå era utbildningsmål

Att mäta är att veta. Det är en devis som vi har tagit fasta på. Genom åren har vi utvecklat en stor kunskapsdatabas genom tester inom flera utbildningsområden. Det är naturligt att använda den kunskapen för att bygga objektiva kartläggningar av individer och gruppers kompetens.

Vi har byggt vidare på våra kunskapstester som ingår i det ordinarie utbudet och konstruerat frågetyper och system för att utveckla våra kunders kompetens.

Utbildande prov

Utbildande prov, ett testsystem där till varje svar ges en förklarande och fördjupande beskrivning. Kommentarerna kan även länkas till externa sidor för att inhämta mer fakta. Ett utmärkt system inom områden där kunskapen om hur och var du hämtar informationen är en lika viktig kunskap som som den utantill-lärda.

Inbyggt i testsystemet är att deltagaren får svara på frågorna i en serie tills vi har fått rätt svar på samtliga frågor. Eftersom frågorna besvaras just så får vi en grundläggande kartläggning på kompetensnivån och kan jämföra på individ eller gruppnivå var vidare utbildningsinsatser behövs.

Validering

Vid validering av kompetens påbörjar vi tillsammans arbetet från ett tomt blad. Ni får då fritt välja ett valfritt antal områden som ni vill utvärdera. Vi bygger därefter ett frågesystem till varje område som vi ska validera.

Ett annat alternativ är att använda sig av några av våra färdiga testområden, antingen rakt av eller komplettera med egna frågor. Varje svar sparas och redovisas per individ, totalt per grupp, yrkesroll, fabriksenhet eller affärsområde.

Använd den tid som finns till personalens förfogande genom att skapa ett valfritt antal prov som kan släppas vid valfria tidpunkter. Varje person har en egen inloggning och kan genomföra valideringen helt självständigt. Individen får ett eget resultatkort där resultaten från prov och kurser redovisas.

Luta er mot oss

Vi har genom vår mångåriga erfarenhet med kursproduktion utvecklat ett mycket stort antal frågor som passar väl in i generella och övergripande frågeställningar. Vi har tester inom Underhåll, Elsäkerhet, Bas P/U, Pannoperatör, Certifierad Mätarmontör.

Vill du veta mer? Använd kontaktformuläret nedan