Så läser du hos oss

Alla våra utbildningar är gymnasiala vuxenutbildningar och på totalt 1500 gymnasiepoäng vardera. På heltid blir kurstiden 1,5 år. Det går även att läsa med lägre studietakt, tänk då på att studietiden blir längre. Får du utbildningen finansierad av hemkommunens Vuxenutbildning så är den studiemedelsberättigad.

Utbildning i klassrum och på distans

Våra utbildningar läses på distans men med obligatorisk närvaro på våra labbveckor för några av kurserna. Läser du alla kurserna inom någon av utbildningarna så behöver du komma till vår skola i Sundsvall mellan 5–7 veckor. Information om hur många labbveckor som ingår i respektive utbildning finns under informationen om utbildningarna. Labbveckorna är måndag 9–16 samt tisdag-torsdag 8–16, totalt 4 dagar.

När din ansökan kommit in blir du kontaktad på telefonen och får en kort information om hur vi går vidare med din ansökan. Därefter kommer du att få ditt antagningsbesked på e-post från oss med din studieplanering och inloggning till vår utbildningsportal.

Kostnad för kurslitteratur, resor och boende står du för själv oavsett om kommunen finansierar utbildningen, företaget eller du själv.

Studieplanering

Alla elever får en individuell studieplanering utifrån önskemål om start och tillgängligheten på våra labbveckor. I studieplaneringen framgår när respektive kurs ska läsas och när inplanerade labbveckor kommer att vara.

Vi har olika typer av kurser. Labbkurser som avslutas med en labbvecka på skolan, rena webbkurser som avslutas med slutprov under kontrollerade former samt praktikkurser som innehåller praktikveckor.

När det gäller slutprov i kurser som inte avslutas med en labbvecka på skolan kan du, som inte i bor i närheten av skolan, med kontakta din hemkommuns vuxenutbildning (alternativ Högskola, Universitet, Lärcentra, Lärcentrum) och kolla om du kan göra provet där. Du kan även skriva proven i våra lokaler i Gävle eller Solna. Mer information har du i dina kurser.

I slutet av utbildningen finns praktikkurserna och då är praktiken på 8 veckor. Du ska även göra de teoretiska moment som ingår, i webbkurserna, läsa i böcker och avsluta med slutprov. Praktikplats söker du själv där det passar dig.

Utbildningsportal

Du får inloggning till vår utbildningsportal där du har alla dina webbkurser och du läser dom i den ordning de ligger i planeringen. I varje kurs finns information om hur du ska läsa och i några av kurserna finns en läsanvisning som du med fördel kan spara ner eller skriva ut. Du läser i vår webbkurs, i böcker samt gör de övningar i den digitala kurslitteraturen som kursen hänvisar till.

CSN

Om din utbildning är finansierad av kommunen så har du möjlighet att ansöka om studiemedel hos CSN. Studiemedel kan omfatta bidrag eller bidrag och lån. Mer information finns på www.csn.se.

För att underlätta för dig anger vi vilka perioder och poäng du ska ange i din ansökan till CSN. Eftersom vår utbildning är 1,5 år så behöver ansökan delas i två perioder och då kräver CSN studieresultat (betyg) på första perioden innan ansökan för sista perioden beviljas. Vi lägger perioderna efter hur kurserna ligger i planeringen så att betyg ska hinna sättas.