Kursplan

Antagningsmail

När du blivit antagen får du ett antagningsmail med alla instruktioner från oss för att komma igång. Böcker köper du direkt från förlaget. Förutom lärobok så finns kursmaterial på webben för att underlätta dina studier inklusive delprov som du ska göra hemifrån. Under den här tiden har du stöd av lärare via mail, telefon och obligatoriska webbmöten.

Studieplanering

Vi har gjort en studieplanering åt dig; när i tiden du ska börja och bokat in dina obligatoriska laborationsträffar. Alla förändring av planeringen måste godkännas av skolan som i sin tur rapporterar in förändringarna till din hemkommun.
För att komma åt din kurssida på webben så ska du logga in på www.teknikutbildarna.se. Vi kommer skicka instruktioner där du får dina inloggningsuppgifter.
När du läst in teoridelen kommer du in till vår elskola för de lärarledda teoretiska och praktiska laborationer samt slutprov på respektive ämnen.

Praktiktid

Under din studietid skall du även göra en praktiktid på minst 8 veckor, normalt på ett företag nära din hemort.