Finansiering

Enskilda kommuner, kommuner i samverkan och/eller kommunalförbund ansöker om statsbidrag för yrkesinriktade kurser inom gymnasial vuxenutbildning.

Syftet med yrkesvux är att ge fler vuxna en möjlighet att gå en yrkesutbildning. Det är den kommunala vuxenutbildningen, Komvux, i din hemkommun som i första hand avgör om du tillhör kommunens målgrupp för vuxenutbildning och om du kan få din utbildning bekostad.

Finansiering av utbildningen

Du ansöker i din hemkommun om att få gå yrkesutbildning och att de finansierar den. De är inte tvungna att bevilja dig yrkesvux – det beror på vilken utbildningsbudget kommunen har och hur din utbildningsbakgrund ser ut. Men, om de bedömer att det är motiverat så beviljar de din ansökan om att få gå en yrkesutbildning. Kontakta därför snarast en studievägledare på Vuxenutbildningen i din hemkommun.

Här hittar du ansökningsblanketter för Installationselektriker, Industrielektriker, Automationstekniker, Larm- och Säkerhetstekniker och Begränsad behörighet B. Fyll i och skicka blanketten till din hemkommun. Med din ansökan bifogar du personbevis, gymnasiebetyg och gärna ett personligt brev där du förklarar varför du vill söka den här utbildningen.

Din hemkommun skickar efter handläggningen ansökan vidare till oss. Du bör också göra ett personligt besök för att berätta om varför du vill eller behöver läsa den här utbildningen. Kom ihåg att det är många som anmäler intresse och studievägledarnas jobb är att prioritera.

Om din hemkommun inte beviljar ersättning finns det andra möjligheter:

  • Ett företag kanske är villigt att bidra till din utveckling genom att bekosta utbildningen.
  • Arbetsförmedlingen kan också vara en möjlighet, även om vi vet att de sällan betalar för en så omfattande utbildning som vi erbjuder.
  • Om inget annat val finns så kan du betala själv, det kan visa sig vara en bra investering i din framtid.

Studiemedel

För att elektrikerutbildningen ska vara berättigad till studiemedel från CSN så ska din utbildning vara finansierad av Vuxenutbildningen i din hemkommun.

Det är du själv som ansvarar för att du följer din studieplanering. Vi rapporterar din studieaktivitet till kommunen som rapporterar den vidare till CSN. Du ska läsa minst 10 poäng per vecka om du läser deltid, 20 poäng om du läser heltid..

Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel. Du väljer själv om du vill ta lån. De övriga studiestöden är bidrag, alltså pengar du inte behöver betala tillbaka.

Din ansökan skickar du till CSN. För mer information om studiemedel hittar du här: Läs mer