Ansök

Fyll i en ansökan och skicka den till oss. Du får antagningsbesked och kan vara igång med studierna inom 2-3 veckor. Behöver du råd och hjälp inför ansökningen är du välkommen att kontakta oss.

Söka elektrikerutbildning

Vill du söka elektrikerutbildning hos oss? Vår kurssamordnare Anne-Margreth Escamilla har hand om ansökningarna till våra elutbildningar. Kontaktuppgifter till henne finns här.

Ansökningsblanketter till våra elutbildningar

Nedan finner du länkar till ansökningsblanketter för våra olika elutbildningar. Med din ansökan ska betygskopior alltid bifogas. Posta eller faxa din undertecknade ansökan till Teknikutbildarna.

I ansökan till Auktoriserad elinstallatör ska, utöver betygskopior, även intyg om praktik bifogas. Kursansökan måste vi ha senast fyra veckor före kursstart. Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller.
Här är hittar du alla våra elutbildningar.

Skicka din ansökan till:

Teknikutbildarna i Norden AB
Heffnersvägen 22
856 33 Sundsvall
Faxnummer 060-15 51 30

Ansökningsblanketter:

Ansökningsblankett: Auktoriserad elinstallatör.

Ansökningsblankett: Automationstekniker

Ansökningsblankett: Begränsad behörighet B

Ansökningsblankett: Industrielektriker

Ansökningsblankett: Installationselektriker

Ansökningsblankett: Larm- och säkerhetstekniker, grund

Ansökningsblankett: Larm- och säkerhetstekniker, spets