Ansök privat eller genom företag

Jag vill ansöka och betalar själv

Du som kommer att finansiera din utbildning själv använder våra ansökningsblanketter som finns här på vår hemsida, kostnaden är 55 kr per poäng. Våra utbildningar är på 1500 gymnasiepoäng vilket blir totalt 82 500 kr, ingen moms tillkommer. Kostnaden fördelas över din studieperiod med 5 500 kr per månad och betalas i förskott om inte annan överenskommelse finns.

Blanketten skickas till oss antingen inskannad på e-post eller med vanlig post:
E-post: elskola@teknikutbildarna.se
Postadress: Teknikutbildarna i Norden AB, Heffners Allé 25, 856 33 Sundsvall

Betalar du för din egen utbildning har du ingen rätt att ha studiemedel från CSN. Oavsett om det enbart är bidragsdelen eller både lån och bidrag. Läs mer om CSN på deras hemsida

Jag vill ansöka och företaget betalar för mig

Du som kommer att få din utbildning finansierad av ett företag använder våra ansökningsblanketter som finns här på vår hemsida. Kostnaden är 60 kr per poäng plus moms. Våra utbildningar är på 1500 gymnasiepoäng vilket blir totalt 90 000 kr plus moms. Kostnaden betalas in i förskott och kan delas upp enligt överenskommelse. Du som sökande fyller i alla personuppgifterna på ansökningsblanketten och skriver under, därefter lämnar du det till företagets representant som behöver fylla i faktureringsuppgifterna.

Blanketten skickas till oss antingen inskannad på e-post eller med vanlig post:
E-post: elskola@teknikutbildarna.se
Postadress: Teknikutbildarna i Norden AB, Heffners Allé 25, 856 33 Sundsvall

Betalar företaget för utbildningen har man ingen rätt att ha studiemedel från CSN. Oavsett om det enbart är bidragsdelen eller både lån och bidrag. Läs mer om CSN på deras