Utbildningsportalen

Rätt kompetens hos medarbetarna skapar framförallt en ökad produktivitet och effektivitet i verksamheten men ger även individen en ökad trygghet och glädje i sitt arbete. Teknikutbildarnas Utbildningsportal hjälper er att beställa och hålla ordning på alla era utbildningar samt nödvändiga intyg och certifikat.

En samlad bild av personalens utbildningar, certifikat etc.

I dag när det ställs allt högre krav på snabbare omställning mellan uppdrag så är det extra viktigt att se till att personalen har de giltiga utbildningar och/eller certifikat som krävs. Detta kan enkelt ske via Teknikutbildarnas Utbildningsportal där ni har tillgång till era utvalda utbildningar.
Vissa utbildningar genomförs en gång medan andra har repetitionskrav. Hur ofta en viss utbildning måste förnyas handlar framför allt om lagkrav, men även branschkrav och specifika kundkrav som kan påverka utbildningsbehovet. Det kan finnas krav på t.ex. hälsoundersökningar inom vissa yrken samt externa eller interna standarder och rutiner.

Håll reda på när viktiga utbildningar ska uppdateras

Behöver personalen repetera en viss utbildning för att få utföra sina arbetsuppgifter eller är en licens på väg att löpa ut? Systemet påminner er i god tid när en utbildning eller licens ska förnyas, repeteras eller uppdateras. Påminnelser skickas enkelt ut till anställda och chefer via mail eller SMS.
Teknikutbildarnas Utbildningsportal är en molntjänst där en utbildningssamordnare, administratör eller chef när och var som helst kan gå in se utbildningsstatusen inom organisationen. Utbildningsportalen kan enkelt hanteras via en app i mobilen eller på surfplattan.

Andra användningsområden för Utbildningsportalen

Teknikutbildarnas Utbildningsportal används för att samla viktiga kurser, interna säkerhetsinstruktioner, rutiner etc. Detta ger en samlad bild av kompetensnivån och säkrar att ställda krav är uppfyllda.
Nyanställda, entreprenörer och säsongspersonal blir snabbt uppdaterade gällande aktuella rutiner och regler inom verksamheten. Ni kan snabbt och enkelt skapa era egna webbutbildningar eller välja ur vår utbildningskatalog.
Andra alternativ är våra branschportaler där viktig information och uppdateringar inom branschen finns samlade.