Teknikutbildningar

Vi är, som företagsnamnet indikerar, fokuserade på teknikutbildningar och ämnesspecifik kunskap inom många tekniska områden.

Här vill vi lite kort beskriva hur vi jobbar med teknik utbildningar och vilka kurser och tjänster som är kopplade till ämnesområdet.

Underhåll

I våra utbildningar inom underhåll så har vi kontinuerligt byggt på yrkesrollen att leda och utveckla underhållsverksamheten. Vi har ägnat en hel del tid runt att förstå olika gränsytor och då kanske framförallt mot drift och produktion. Det är något som varierar med företagets mognad och erfarenhet och naturligtvis typ av verksamhet.

Validering

I och med det stora utbudet av webbkurser inom underhåll så har vi också utvecklat ett stort antal frågor. De här frågorna återanvänder vi på olika sätt i vår testmodul för att skapa olika Valideringstester. Det har visat sig vara ett bra stöd för att kartlägga underhållsorganisations kunskapsnivå. Inriktningen och vilka områden som ska testas styrs av kunden, vi hjälper till med lämpliga frågor ur vår stora frågedatabas.

Produktion

Våra kurser inom produktion som 5S, lean, grundorsaksanalys ,effektiv kvalitetsledning passar lika bra för underhållsavdelningen.

Vi har också ett intressant utbildningspaket runt materiallära och svetsledningssystem.

Energi

Våra kurser inom energi är mot fjärrvärme och närvärmebranschen. Kurser inom ångteknik, pannskötare, certifierad mätarmontör, värmemätaren i praktiken finns i programmet.

Mätteknik

Många av våra kurser ges i samarbete med Hexagon och handlar om ritningsläsning, mätteknik samt form och läge.