Validering av kunskap

Eftersom vi har utvecklat tusentals frågor i våra kurser så föll det sig naturligt att återanvända den frågebanken för att bygga objektiva kartläggningar av individer och gruppers kompetens. Stimulerad av alla försök att validera yrkeskunskap så är detta en digital validering av hur väl organisationen känner till företagets regler och rutiner inom valda områden

Validering

I dagens hårda konkurrens är det allt viktigare att företag har rätt kompetens — på rätt plats och vid rätt tillfälle. För att hjälpa företag att uppnå det här har vi utvecklat ett webbaserat valideringsverktyg. Vektyget Validering bygger på samma plattform som vårt kurs- och författarverktyg där vi har 100-tals kursinloggningar varje vecka.

Webbaserad validering för kompetenskartläggning

Systemet är enkelt att administrera och lära sig. Med en kortare instruktion är man igång med författa och redigera sina frågor. Vi hjälper till att definiera en struktur så att resultaten kan visas efter frågeklass, individ, grupp, företag och/eller yrkesroll, allt beroende på vad det är ni vill validera.

Skapa grupper

Validering hos teknikutbildarnaDet går lätt att skapa olika grupper och tilldela gruppansvariga och deltagare. En grupp kan bestå av valfritt antal personer och i många fall kan det vara naturligt att gruppchefen har ett linjeansvar. Ur integritetssynpunkt kan det vara lämpligt att valideringsresultaten redovisas i linjen och enbart individen och linjechefen kan se de individuella svaren.

Sätt samman prov

Använd den tid som finns till personalens förfogande genom att skapa ett valfritt antal prov som kan släppas vid valfria tidpunkter. Varje person har en egen inloggning och kan genomföra valideringen helt självständigt. Individen får ett eget resultatkort där resultaten från prov och kurser redovisas.

Följ upp

Följ upp trender och kompetensutveckling genom att genomföra regelbundna valideringar.

För att få ett mer givande slutresultat att utvärdera, och för att deltagarna ska känna delaktighet och få en ökad kännedom om den egna anläggningen, har det visat sig verkningsfullt att kunden själv utvecklat frågor som kompletteras med frågeställningar från vår databas.

Luta er mot oss

Vi har genom vår mångåriga erfarenhet med kursproduktion utvecklat ett mycket stort antal frågor som passar väl in i generella och övergripande frågeställningar.

Vi utbildar er i frågeverktyget vid projektstarten. Avancerade bildfrågor och animerade frågor utvecklar vi tillsammans.