Uppföljning

Slutmålet i sikte

Visst är det optimalt om man som utbildare möter en kund som entydigt kan säga att detta vill vi uppnå för det bidrar till vårt övergripande affärsmål.

I många fall bidrar vi med en kurs som skall säkra maskiner och de anställda men det är bara en liten del i en stor helhet med många olika aktiviteter.

Hur når man då fram till Kirkpatriks fyra olika nivåer.

Uppföljning ger resultatet

Tveklöst så leder uppföljning till bättre resultat. Vi arbetar med att göra enkäter enkla och tillgängliga så att vi kan samla resultat digitalt, allt för att underlätta för deltagarna och administrativt för oss. Vi använder oss av årliga valideringar för att kunna följa upp år från år att kompetensnivån är på den nivå som man har planerat att den skall ligga på.

Vi använder oss av repetitiva tester som uppföljning på kurser för att kontrollera, förstärka och uppmuntra till beteende förändringar.

Tillsammans med våra kunder så arbetar vi fram en uppföljning som är på den nivå som man som företag orkar bibehålla.