Strategi och utbildningsplan

Genom kompetensanalyser och analys av företagets utbildningsnivå ger vi er den nödvändiga plattformen att bygga vidare på, för rätt kompetensförsörjning är avgörande för ett företags framgång.

Teknikutbildarna som katalysator för utveckling

Vi deltar i era utbildningsprojekt som en katalysator och bidrar med vår kunskap och vårt nätverk för att ni ska välja den mest lämpliga strategin för att nå era utbildningsmål. Vi hjälper er att antingen ta fram skräddarsytt utbildningsmaterial från vår kompetensbank eller så utvecklar vi gemensamt ett material som är skräddarsytt för er verksamhet. Utbildningsmaterialet presenteras i form av lättillgängliga webbkurser.

Teknikutbildarna har verktygen

Vid behov kommer vi till er och hjälper era projektteam att utvecklas genom utbildningar på plats. Distansutbildningar genomför vi via vår utbildningsplattform där varje individ får en unik kursportal. Till kursportalen kan valfritt antal webbkurser kopplas från Teknikutbildarnas stora utbud av över 100 kurser. Allt efter era önskemål!

Genom våra valideringsverktyg kan ni få ett kvitto på kunskapen på en individ- och/eller gruppnivå. Teknikutbildarna kan även hjälpa er göra uppföljningar för att säkerställa att kompetenshöjningen når rätt nivå.

Stora utbildningsprojekt

Ska ni genomföra ett större utbildningsprojekt och inser att kulturella förändringar är minst lika viktiga som de tekniska då kan Teknikutbildarna hjälpa er.

Nulägesbeskrivning visar starten

Genom kompetensanalyser och analys av företagets utbildningsnivå ger vi er den nödvändiga plattformen att bygga vidare på. Via vårt nätverk hjälper vi er att jämföra ert nuläge mot andra företag och lära av deras utveckling.

Strategiframtagning ger kartan

Vi deltar i era utbildningsprojekt som en katalysator och bidrar med vår kunskap och nätverk för att ni ska välja den mest lämpliga strategin för att nå era utbildningsmål.

Utveckling för er framåt

Vi hjälper er att ta fram skräddarsytt utbildningsmaterial från vår kompetensbank eller vi utvecklar gemensamt material som är anpassat för att visas på nätet.

Genomförande är resan

Vid behov finns vi på plats hos er och hjälper era projektteam att utvecklas eller vi genomför utbildningar på plats. Distansutbildningar genomför vi via vår utbildningsplattform.

Uppföljning ger resultatet

Genom våra frågeverktyg kan Teknikutbildarnas konsulter hjälpa er att följa upp år för år att kompetensnivån är på den nivå som man har planerat att den ska ligga på.