Kunskapskartläggning

Kunskapskartläggning är en nulägesbeskrivning som talar om var man är. Det är en hörnpelare för all utveckling, utan den så vet man väldigt lite om vilka kunskapsområden som är svaga, vilket teknik passar bäst och när i tiden.

Behovsanalys

Vi bidrar när ni har behov att reda ut vilka krav som ska ställas på ett LMS(Learning Management System), framtida utbildningssatsningar och strategier eller om ni behöver göra kunskapskartläggning. Vi hjälper er:

  • Att formulera ideer och utkast till tydliga handlingsplaner
  • Att studera interna flöden och processer för utbildning
  • Erbjuda stöd i val av lämplig teknik och hur tekniken bäst kan stödja er utbildningssatsning