Genomförande

Ett genomförande varierar med utbildningens komplexitet och antal deltagare men genomgående från vår erfarenhet är att det behövs en bra introduktion - varför och vart leder det, variation, delmoment och tester och slutligen påminnelser och åter påminnelser och uppmuntran.

Komplexitet

Beroende på vad vi vill uppnå med utbildningssatsningen så behövs det olika systemstöd. Är det enbart frågan om att alla skall gå en webbkurs så kan man lösa det genom att skicka ut en länk. Men vill man vara säker på ett högt deltagande och att det skall byggas vidare med andra utbildningar så behövs det något mer.

En utbildningsresa

Ska man påbörja en resa så är det väldigt bra om alla vet om målet med resan men det är också rätt bra om alla är med på bussen vid starten. Är det en längre resa så är det bra med en eller flera olika introduktionskurser, där det beskrivs vilka olika lärmoment som kommer att användas och hur och när. Vi räknar upp några mail, e-learning, ordlistor, film, podcast, webinar, självstudier, böcker, spel, laborationer/workshops, tester, utbildande prov.

Olika utbildningsaktiviteter

  • Det virtuella klassrummet – Vi använder ofta webinars för att samla deltagarna och få med alla på resan
  • Traditionella böcker – Omfattande utbildningar som löper över månader är det tryggt att få förlita sig på böcker och då gärna kompletterat med tydliga läsanvisningar.
  • E-learning – E-learning är så kraftfullt för det kan göras väldigt enkelt med text och bilder för att förklara viktiga moment. Det kan förstärkas på olika sätt för att stå som en egen kurs.
  • Spel – Frågesporter i enkla quiz till virtuella världar.
  • Tester – Tester av olika slag är en av våra starka sidor, då vi har ett grundutbud på tusentals frågor att välja blad och har utvecklat olika testverktyg.

Vi har byggt vidare på våra kunskapstester i kurserna och använder frågorna på flera olika kreativa sätt för att utveckla våra kunders kompetens. Nedan redogör vi för några olika typer av interaktiva tester och upplägg.

I kurserna använder vi enkla, korta kunskapstester för att främja lärandet. 5-20 frågor för att se att man har fångat in det viktigaste i kapitlet eller kursen. Alla svaren redovisas och svaralternativen kommenteras för snabb inlärning.

Utbildande prov, kundens kursansvarige administrerar själv frågor och prov som kan skickas till kursdeltagarna i gruppen.
Validering av kompetens, kunden väljer här valfritt antal områden som de vill utvärdera. Varje svar sparas och redovisas per individ, totalt per grupp och yrkesroll. Summerade resultat per fabriksenhet eller affärsområde kan sammanställas.
Validering med dynamisk kurs, vår mest avancerade produkt. Den bygger på samma tänk som valideringen med den stora skillnaden att för varje svar som är fel så skapas det en länk till det kursavsnitt som motsvarar frågan. Det här möjliggör en mer individanpassad inlärning.