Talent management

Talent management samlar en organisations ansträngningar att rekrytera, behålla, premiera och utveckla de talangfulla individer som man har förmågan att attrahera på arbetsmarknaden.

Vi anser att de talangfulla finns överallt och att med rätt stöd och utveckling har alla individer en möjlighet att blomma ut. För att växa som individ och i sin yrkesroll så krävs det ständigt nya utmaningar, uppgifter som man behöver ta in ny kunskap för att kunna lösa.

Vår uppgift är att hjälpa våra kunder att sätta utmanade utbildningsmål och att skapa utbildningar och stöd som leder fram till högt ställda mål.

Här tar vi dig igenom några viktiga led i en tänkt utveckling, nulägesanalys i någon form kanske med stöd av en validering för att samla och fokusera utvecklingen i en strategi och utbildningsplan för att övergång i det operativa genomförandet och avsluta med uppföljning och mätning.