Skräddarsydd e-learning

Teknikutbildarna erbjuder skräddarsydda kurser inom e-learning. Det handlar om anpassning till kundens speciella krav. Vi skapar unika kurser för att möta unika målgrupper eller för att passa in i en serie andra kurser

Skräddarsydd e-learning, eller snarare lösningar, går utanför traditionella lösningar för att bättre nå fram med ett anpassat budskap i ton och form som ger en hög igenkänning hos målgruppen.
För deltagaren ska lärupplevelsen kännas tilltalande och äkta, därför anpassas skräddarsydd e-learning för att ge stil, form och ton enligt ert företags sätt att kommunicera.
Kurserna anpassas till flera nivåer och områden i företaget. Med en egen företagsintern kurs får ni bland annat följande fördelar:

  • Ni får ett samlat och enhetligt budskap
  • Ni sparar intern tid i att underhålla material på många olika händer
  • Ni kapar överlag kostnaderna för intern utbildning
  • Ni får med e-Learning möjlighet att snabbt sprida informationen i företaget
  • Ni får en plats för att underhålla och utveckla materialet
  • Ni får med inbyggda provfunktioner möjlighet få dokumenterade resultat

Vårt angreppssätt

Vi utgår från våra kunskaper och erfarenheter i tekniska miljöer och system för att skapa ett praktiskt angreppssätt. Det betyder att:
Uppstart
Vid uppstarten fastställer vi övergripande saker för utbildningen. Tidsplan, budget, mål, interna och externa resurser. Vi genomför en kartläggning utifrån målgruppens förväntningar och behov, och tar del av kundens värdegrund och grafiska profil.
Storyboard och manus
Vi skapar en övergripande skiss över utbildningen och bygger en struktur i stora drag. Utifrån kundens manusutkast tar vi sedan fram en ”kurspilot” – en liten del av kursen som presenteras i en skiss. Utifrån denna skapar vi en samsyn kring det innehåll, funktion och känsla som kursen ska ge.
Produktion och test
Här startar sen själva kursproduktionen! Vi väljer det mest lämpade kursverktyget och lägger in de texter, bilder, animeringar, film, och kunskapstester som kursen ska ha. Kunden gör korrektur och vi justerar.
Test och leverans
Den färdiga kursen paketeras och levereras till avsedd LMS system för sluttest. Vi testar att den fungerar på olika media och att alla delar fungerar på plattformen.
Uppföljning
Genom hela projektet anstränger vi oss att tänka bortom själva e-learningen: Vad händer sen? Hur skapas varaktig förändring. Vi följer upp utfallet på flera nivåer som spontan reaktion, lärande, beteende och resultat. Vi har utvecklat en separat testmotor för att kunna följa utveckling lärandet över tid, se mer under validering.
Våra områden
Vi har producerat ett stort antal E-Learningkurser under 15 års tid, dels för vår egen kursverksamhet och dels branschgemensamma kurser och för företag. Vi har särskilt erfarenhet inom följande tekniska områdena:
• Certifieringsutbildningar för olika tekniska roller
• Förberedande tester inför certifieringar
• Tekniska utbildningar inom mätteknik
• Energi- och underhållsutbildningar
• Arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar