Skräddarsydd e-learning

Teknikutbildarna erbjuder skräddarsydda kurser inom e-learning. Det handlar om anpassning till kundens speciella krav. Vi skapar unika kurser för att möta unika målgrupper eller för att passa in i en serie andra kurser.

Skräddarsydd e-learning, eller snarare lösningar, går utanför traditionella lösningar för att bättre nå fram med ett anpassat budskap i ton och form som ger en hög igenkänning hos målgruppen.

För deltagaren ska lärupplevelsen kännas tilltalande och äkta, därför anpassas skräddarsydd e-learning för att ge stil, form och ton enligt ert företags sätt att kommunicera.

Kurserna anpassas till flera nivåer och områden i företaget. Med en egen företagsintern kurs får ni bland annat följande fördelar:

 • Ni får ett samlat och enhetligt budskap
 • Ni sparar intern tid i att underhålla material på många olika händer
 • Ni kapar överlag kostnaderna för intern utbildning
 • Ni får med e-Learning möjlighet att snabbt sprida informationen i företaget
 • Ni får en plats för att underhålla och utveckla materialet
 • Ni får med inbyggda provfunktioner möjlighet få dokumenterade resultat

Så här skapar vi våra skräddarsyddda kurser

Vårt angreppssätt

Vi utgår från våra kunskaper och erfarenheter i tekniska miljöer och system för att skapa ett praktiskt angreppssätt. Det betyder att:

Uppstart

Vid uppstarten så fastställer vi övergripande saker för utbildningen. Tidsplan, budget, mål, interna och externa resurser.

Workshop

Beroende på projektets storlek och komplexitet kan de delar som listas här ingå i uppstarten. Vi genomför en kartläggning för klarlägga målgruppen förväntningar och behov.

Storyboard

Vi skapar en övergripande skiss över utbildningen och bygger en struktur i berättelsen med hjälp av storytelling och modultänkande,
Storyboarden säkerställer att det håller rätt balans mot budget vad avser animeringar, grafik och ljud. Vi arbetar agilt med korta perioder mellan avstämningarna.
Moduldelarna bearbetas senare vidare och kommer att bilda grunden för produktionen. Varje modul läggs in i ett planeringsverktyg, vi använder oss av JIRA.

Produktion och test

Vi producerar här varje modul som är prioriterad att genomföras. Texter, bilder, animeringar, film, frågor och tester utvecklas och sätts samman till en e-Learning. Fristående moduler testas av användare att de fungerar som avsett.

Test och leverans

Den färdiga kursen paketeras och levereras till avsedd LMS system för sluttest. Vi testar att den fungerar på olika media och att alla delar fungerar på plattformen.

Uppföljning

Genom hela projektet anstränger vi oss att tänka bortom själva e-learningen: Vad händer sen? Hur skapas varaktig förändring. Vi följer upp utfallet på flera nivåer som spontan reaktion, lärande, beteende och resultat. Vi har utvecklat en separat testmotor för att kunna följa utveckling lärandet över tid, se mer under validering.

Våra områden

Vi har producerat ett stort antal E-Learningkurser under 15 års tid, dels för vår egen kursverksamhet och dels branschgemensamma kurser och för företag. Vi har särskilt erfarenhet inom följande tekniska områdena:

 • Certifieringsutbildningar för olika tekniska roller
 • Förberedande tester inför certifieringar
 • Tekniska utbildningar inom mätteknik
 • Energi- underhållsutbildningar
 • Arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar