Hur vi skapar skräddarsydd e-learning

Vårt starkaste ledord är optimering. För att webbkurser ska ge maximal effekt till rätt kostnad krävs att den har rätt innehåll och omfattning, riktar sig till rätt målgrupp och att den är konstruerad med moderna verktyg och kunnande

För att ge våra beställare bästa möjliga produkt utifrån deras behov gör vi en inledande analys för att välja angreppssätt. I en workshop skapar vi ramarna för innehåll, pedagogik, omfattning och relevanta parametrar.

Vårt angreppssätt

Vi utgår från våra kunskaper och erfarenheter i tekniska miljöer och system för att skapa ett praktiskt angreppssätt.
Uppstart – Vid uppstarten fastställer vi övergripande punkter för utbildningen. Tidsplan, budget, mål, interna och externa resurser. Vi genomför en kartläggning utifrån målgruppens förväntningar och behov, tar del av kundens värdegrund och grafiska profil.
Storyboard och manus – Vi skapar en övergripande skiss över utbildningen och bygger en struktur i stora drag. Utifrån kundens manusutkast tar vi fram en ”kurspilot” – en liten del av kursen som presenteras i en skiss. Utifrån kurspiloten skapar vi en samsyn kring det innehåll, funktion och känsla som kursen ska ge.
Produktion och test – Vi väljer det mest lämpade kursverktyget och lägger in de texter, bilder, animeringar, film, och kunskapstester som kursen ska ha.
Test och leverans – Den färdiga kursen paketeras och levereras till det avsedda LMS-systemet för sluttest. Vi testar att den fungerar på olika media och att alla delar fungerar på plattformen.
Uppföljning – Genom hela projektet tänker vi bortom själva e-learningen. Vad händer sen? Hur skapas varaktig förändring? Vi följer upp utfallet på flera nivåer som spontan reaktion, lärande, beteende och resultat. Vi har utvecklat en separat testmotor för att kunna följa utveckling lärandet över tid, se mer under validering.

Våra områden

Vi har producerat ett stort antal e-Learningkurser under 15 års tid, dels för vår egen kursverksamhet och dels branschgemensamma kurser och för företag. Vi har särskilt erfarenhet inom följande tekniska områden:

  • Certifieringsutbildningar för olika tekniska roller
  • Förberedande tester inför certifieringar
  • Tekniska utbildningar inom mätteknik
  • Energi- och underhållsutbildningar
  • Arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar

Vill du veta mer? Använd kontaktformuläret nedan