Företagsanpassade utbildningar

En företagsanpassad utbildning kan innebära en rad olika saker. Det kan innebära ett profilerat utbildningsmaterial eller en specialanpassad kurs för att lösa ett driftsproblem eller ny arbetsprocess

På Teknikutbildarna brinner vi för kunskap. Vi skapar och skräddarsyr utbildningsinsatser efter företagets unika behov. Syftet är att skapa bestående värden. Vi utgår alltid från ert nuläge och målanpassar en utbildning utifrån era förutsättningar. Nedan beskriver vi några av våra företagsanpassade utbildningar:

Energi

Ett energiföretag var intresserade av att höja den allmänna förståelsen för de olika arbetena och yrkesrollerna, både för egna anställda och entreprenörer.

Det bestämdes att nuvarande kompetensnivå skulle mätas med hjälp av ett test. En arbetsgrupp bestående av representanter från företaget och några entreprenörer träffades för att skapa frågor under ledning av Teknikutbildarna. Totalt skapades 400 frågor som sedan kvalitetsgranskades i flera steg.

15 grupper deltog sedan i testet och resultaten presenterades grafiskt per grupp och totalt. Ur underlaget så identifierades ett antal områden där förstärkande utbildningsinsatser ansågs lämpliga.

Vi skapade därför tre endagarsutbildningar, till varje dag skapades en skräddarsydd webbkurs. Efter genomförd utbildningsinsats så valdes ett 20-tal kontrollfrågor ut som försågs med utförliga kommentarer till varje svarsalternativ. Det användes en månad efter genomförd utbildning som en snabb repetition av de allra viktigaste områdenas. provet besvarades tills alla frågor var rätt besvarade och vid fel svar visades en utförlig kommentar till valt svarsalternativ för att snabbt leda personen rätt.

Efter Teknikutbildarnas insats har cykeln repeterats vart annat år med webbkurser, testet på 400 frågor och kontrollfrågor. Resultaten kan grafiskt jämföras för varje testperiod och en stor förbättring går att avläsa i resultaten.

El

Teknikutbildarna har vid flera tillfällen skräddarsytt kurser åt företag. Några exempel på företagsanpassade utbildningar inom området är Instruerad person för motorbyte och ESA i praktiken.

företagsanpassade utbildningar För företag med produktion i skiftgång eller med obekväma arbetstider är det inte ekonomiskt lönsamt att ha en elektriker i beredskap. Men skulle en motor gå sönder krävs en elektrikers kunskaper för att koppla ur – och sedan in – motorn. Elektrikern ska i praktiken göra, och kontrollera, att motorn är spänningslös så att teknikerna kan arbeta utan spänning.

Lösningen är Instruerad person för motorbyte. Under en dag utbildas tekniker och mekaniker i de delar (inom elläran) som behövs för att de ska kunna arbeta med el på ett säkert sätt. I fallet ovan resulterade det i axplock från våra kurser: Arbetsföreskrifterna, kontroll före idrifttagning och motorstyrning(från elektrikerutbildningen). Genom att låta sina anställda gå kursen sparar företagen in pengar dels på billigare jour och beredskap, och eftersom kunskapen finns internt behöver de inte kalla in elektriker vilket gör att de eventuella driftstoppen blir kortare.

företagsanpassade utbildningar En anpassad kurs av liknande karaktär går ut på att instruera driftpersonal att återställa överlastskydd som löst ut för motorer. Överlastskydden är oftast placerade i driftrum/ställverk och där har i vanliga fall bara fackkunniga personer tillträde, men även instruerade få komma in. Driftpersonal är inte fackkunniga inom el så att de har i regel inte tillträde till driftrum.

Teknikutbildarna utbildar driftpersonal så att de blir instruerade om de faror som finns i driftrum. Dessutom går vi praktiskt igenom hur de olika överlastskydden återställs, på så sätt uppfyller vi regelverkets krav på instruerad person och driften förenklas.

Ett annat exempel på hur vi anpassar kurser är ESA i praktiken. Kursen anpassas helt till företagets specifika önskemål och är en komplettering till ESA 14. Den ska ge en tydlig bild över företagets organisation och eventuella avvikelser från ESA:s säkerhetsanvisningar.

ESA i Praktiken vänder sig främst till elnätsföretag eller industrier som behöver fortbilda sin personal i interna/företagsspecifika anvisningar som förekommer i respektive företags elanläggning. Alla tillfällen som vi undervisar i ESA i praktiken är företagsanpassade utbildningar, skräddarsydda för din unika arbetsplats.

Vill du veta mer? Använd kontaktformuläret nedan