Digitalisering av kurser

Vi digitaliserar utbildningar inom alla områden. Med hjälp av bilder, animationer, ljud, film och andra tekniker kan vi presentera även komplexa processer på ett lättförståeligt sätt i en webbkurs

Vi digitaliserar kurser och utbildningar för att kunna erbjuda dem i vår skolverksamhet och kurskatalog. Teknikutbildarna erbjuder även våra kunder skräddarsydda kurser inom e-learning. Vi skapar unika kurser för att möta unika målgrupper eller för att passa in i en serie andra kurser.

Skräddarsydd e-learning, eller snarare e-lösningar, går utanför traditionella lösningar för att bättre nå fram med ett anpassat budskap i ton och form som ger en hög igenkänning hos målgruppen. För deltagaren ska lärupplevelsen kännas tilltalande och äkta, därför anpassas skräddarsydd e-learning för att ge stil, form och ton enligt ert företags sätt att kommunicera.

Kurserna anpassas till flera nivåer och områden i företaget. Med en egen företagsintern kurs får ni bland annat följande fördelar:

  • Ni får ett samlat och enhetligt budskap
  • Ni sparar intern tid i att underhålla material
  • Ni kapar överlag kostnaderna för intern utbildning
  • Ni får med e-Learning möjlighet att snabbt sprida informationen i företaget
  • Ni får en plats för att underhålla och utveckla materialet
  • Ni får med inbyggda provfunktioner möjlighet få dokumenterade resultat

Vad är lyckad e-learning?

Bra e-learning är pedagogiskt upplagd, grafiskt tilltalande, intressant och dessutom rolig och utmanande. Det allra viktigaste är dock att e-learning förmedlar kunskaper som deltagaren har nytta av och kan tillgodogöra sig på det sätt som utgivaren tänkt sig. E-learning är också ett mycket kraftfullt verktyg för att säkerställa ”best practise” – det vill säga se till att nya medarbetare snabbt blir produktiva och känner sig väl mottagna. Samtidigt optimeras utbildningskostnaderna och på sikt förbättras lönsamheten.

Vill du veta mer? Använd kontaktformuläret nedan