Våra webbkurser för industrin

För att tillgodose bland annat verkstadsindustrins utbildningsbehov utökar nu Teknikutbildarna sitt utbud av webbkurser.

Nu breddar vi vårt webbkursutbud ytterligare för att underlätta för företag att utbilda sin personal. Totalt har vi över 100 webbkurser anpassande till olika branscher och vi ser ett växande behov hela tiden, det är ett smidigt, kostnads- och tidseffektivt sätt att skaffa sig nya kunskaper eller repetera befintliga.

Det är alltid svårt att ta personal ur daglig verksamhet vilket gör att utbildning inte prioriteras. Genom utbildning via webben, på hemmaplan är det lättare att hitta tid att kompetensutveckla personalen. Teknikutbildarna har webbkurser inom ett flertal områden: elsäkerhet, kvalitet, underhåll, logistik, arbetsmiljö, produktion, mätteknik och testsystem.

Exempel på webbkurser vi kan erbjuda verkstadsindustrin är bland annat: CE-märkning, Arbetsföreskrifter, Ritningsläsning, LEAN, 5S, Grundorsaksanalys, Kvalitets- och ledningsprinciper,
Arbetsmiljö för chefer och Tribologi.

Arbetsföreskrifterna – Skötsel av elanläggning

Vår webbkurs Arbetsföreskrifterna lär er allt om det nya regelverket. Webbkursen går igenom och tolkar det nya regelverket och konsekvenserna av förändringarna.
Kurslängd:
8 timmar

3 500 :-

Exkl. moms
Läs mer

Läs mer om Arbetsföreskrifterna här här

Tillträde webb

Kurslängd:
4 timmar

2 300 :-

Exkl. moms
Läs mer

Läs mer om Tillträde webb här

Vattenvägar webb

Kurslängd:
4 timmar

2 300 :-

Exkl. moms
Läs mer

Läs mer om Vattenvägar webb här

CE-märkning, webb

Vår webbkurs CE-märkning handlar om leverantörs- respektive kundansvaret för de produkter som kan påverka personsäkerheten.
Kurslängd:
8 timmar

3 900 :-

Exkl. moms
Läs mer

Läs mer om CE-märkning här

Ritningsläsning, webb

För blivande verkstadstekniker och kontrollanter är en grundutbildning i ritningsläsning nödvändig för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Att kunna läsa och tolka en ritning är en bra allmän kunskap som många har nytta av både i yrket och i privatlivet.
Kurslängd:
8 timmar

3 900 :-

Exkl. moms
Läs mer

Läs mer om Ritningsläsning här

Lean production, webb

Lean Production är en arbetsmetod som tar helhetsgrepp på produktivitet, integration, effektivitet, kvalitet och lönsamhet för att utnyttja befintliga resurser mer effektivt.

3 500 :-

Exkl. moms
Läs mer

Läs mer om Lean production här

5S – Ordning och reda, webb

5S är grunden i allt förbättringsarbete och det är först när grunden är lagd som akuta åtgärder övergår till ständiga förbättringar. För att 5S ska fungera måste det dock finnas en uthållighet och arbetet ska ske både ihärdigt och med disciplin.

3 500 :-

Exkl. moms
Läs mer

Läs mer om 5S – Ordning och reda här

Grundorsaksanalys

Vid avhjälpande åtgärder är det vanligt att man behandlar symptomen i stället för de bakomliggande orsakerna till att felet uppstår. När man hanterar symtom på detta sätt finns risk att felet uppstår på nytt och kostnaderna för dessa snabba lösningar kan bli stora med tiden.

3 400 :-

Exkl. moms
Läs mer

Läs mer om Grundorsaksanalys här

Kvalitets- och ledningsprinciper

Det bästa sättet att långsiktigt utveckla en verksamhet är att kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar. För att lyckas med det behövs det kännedom om olika metoder och verktyg samt en utvecklad kunskap och förmåga att utveckla och använda dessa.

3 400 :-

Exkl. moms
Läs mer

Läs mer om Kvalitets- och ledningsprinciper här

Arbetsmiljö för chefer

Webbkurs om arbetsmiljö riktad till dig som chef och arbetsmiljöansvarig. Som arbetsgivare har du det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön. Du ska inte bara minimera riskerna för olyckor, utan även ansvara för arbetstagarens fysiska hälsa och välmående.

2 900 :-

Exkl. moms
Läs mer

Läs mer om Arbetsmiljö för chefer här

Tribologi, webb

Tribologi är läran om friktion, nötning och smörjning i samverkan. Genom en ökad förståelse kan förluster som uppstår på grund av friktion och nötning minimeras. Lär dig grunderna om Tribologi i vår webbkurs.

3 400 :-

Exkl. moms
Läs mer

Läs mer om Tribologi här