Bygg och anläggning

I vårt utbildningspaket som riktar sig till bygg och anläggningsbranschen har vi samlat de kurser som behövs för avtalsskrivning mellan parterna. Tillsammans med er skräddarsyr vi gärna era utbildningspaket så att ni har en bred grund att stå på inför kommande förhandlingar.


Den svenska entreprenadrätten bygger idag på två övergripande standardavtal som ligger till grund för de allra flesta entreprenader som utförs i Sverige. AB 04 används vid utförandeentreprenader och ABT 06 vid totalentreprenader. Det är de här två avtalen som vår grundkurs i entreprenadjuridik fokuserar på.

Kursen ger handfast vägledning i hur parterna ska agera i de olika situationer som kan inträffa vid till exempel utökad omfattning, ändrade förhållanden och tidsförskjutningar/förseningar i en entreprenad. AB 04 och ABT 06 är grunden för våra utbildningar inom bygg- och anläggning. Inför följande kurser kan det vara bra, men inte nödvändigt, att ha kännedom om avtalens utformning och funktion.

Läs mer om vår utbildning i entreprenadjuridik


AMA Anläggning lär dig uppbyggnaden av referensverket AMA och hur du kan använda det för att upprätta och förstå objektspecifika tekniska beskrivningar. Målet med utbildningen är att du ska få grundläggande kunskaper om AMA och dess förhållande till tekniska beskrivningar. Kursdeltagaren ska dessutom få kännedom om närliggande AMA AF (Administrativa föreskrifter) och AMA RA (Råd och föreskrifter).

Läs mer om vår utbildning i AMA Anläggning


I den angränsande utbildningen AMA AF får du ett entreprenadjuridiskt perspektiv på administrativa föreskrifters roll i kontraktshandlingarna och samspelet mellan olika handlingar och jämförelser med bestämmelser i standardavtalen AB 04/ABT 06 samt LOU/LUF. Efter utbildningen ska deltagaren förstå sambandet mellan AMA AF och övriga delar av byggsektorns avtalssystem. De ska dessutom veta hur administrativa föreskrifter upprättas och tolkas i entreprenadavtal.

Läs mer om vår utbildning i AMA AF 12


MER, eller Mät- och ersättningsreglerna, används vid upprättande och för förståelse av mängdförteckningar och teknisk beskrivning. Beställaren bör ha kunskaper inom MER för att kunna reglera mängder och arbeten enligt regelverket.

Läs mer om vår utbildning i MER