Skyddsombud

På den här sidan presenterar vi ett antal kurser utvalda för att passa dig som är skyddsombud på din arbetsplats.

ATEX Grund

ATEX Grund ger djupare kunskaper om de krav på arbetssäkerhet som ställs i riskområden med explosiv atmosfär.
Kurslängd:
1 dag

5 900 :-

Exkl. moms
Läs mer

Läs mer om Atex här

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U

Enligt arbetsmiljöverket är en byggherre alltid skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare dels för planering/projektering av byggnads- och anläggningsarbetet (BAS-P) och dels för själva utförandet av arbetet (BAS-U).
Kurslängd:
2 dagar

9 800 :-

Exkl. moms
Läs mer & boka

Läs mer om Byggarbetsmiljösamordning här.

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U med praktiskt fokus

En byggarbetsmiljösamordnare ska enligt lag alltid utses av byggherren. Som byggarbetsmiljösamordnare är du ansvarig för projekteringen (BAS P) respektive utförandet (BAS U) och ska kunna styrka din kompetens. Med vår utbildning får du de kunskaperna du behöver för att kunna vara BAS P/BAS U.
Kurslängd:
1 dag

5 900 :-

Exkl. moms
Läs mer & boka

Läs mer om Byggarbetsmiljösamordning här.

Hantering av kemikalier

Grundläggande utbildning i hur du hanterar de vanligast förekommande kemikalierna inom industrin. Kan anpassas efter din arbetsmiljö vid företagsförlagd kurs.
Kurslängd:
1 dag

Läs mer

Läs mer om kemikaliehantering här

Fallskydd

Fallskyddslagstiftningen slår fast att arbetsgivare skall kunna ombesörja att det finns fallskyddslösningar på plats för personer som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre på ställen där risk för fall föreligger.
Kurslängd:
1 dag
Läs mer

Läs mer om Fallskydd här.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Alla företag, oavsett storlek och bransch, ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt kraven i AFS 2001:1. Kursen ger dig kunskaper och stöd för att du ska kunna arbeta systematiskt med arbetsmiljön som en naturlig del av det dagliga arbetet.
Kurslängd:
1 dag

4 900 :-

Exkl. moms
Läs mer

Läs mer om Systematiskt arbetsmiljöarbete här.

Ställningsbyggnad upp till 9 meter

Inom EU faller ungefär 500 000 människor varje år från byggnadsställningar. 40 000 av dessa skadas allvarligt, tillräckligt allvarligt för att vara hemma flera dagar från jobbet. Tragiskt nog dör cirka 1 000 varje år av fall från byggnadsställning.
Kurslängd:
1 dag

4 100 :-

Exkl. moms
Läs mer

Läs mer om Ställningsbyggnad här.