Livsmedelshygien

Rätt hantering av livsmedel är viktigt för att minimera risken för att mat ska bli hälsofarlig att äta. En restaurang där gäster drabbats av magsjuka har svårt att vinna tillbaka gästernas förtroende. Därför är rätt hantering inte minst viktigt ur ett konkurrensperspektiv.

livsmedelshygien Teknikutbildarna har utvecklat en kurs i livsmedelshygien som riktar sig till dig som arbetar med livsmedel. Kursen är en grundutbildning och handlar om hur du ska uppträda för att minimera risken att någon blir sjuk av de livsmedel du hanterat. Ett slags körkort för livsmedelshantering.

Kursen uppfyller livsmedelsverkets kursplan för basutbildning i livsmedelshygien och är därmed godkänd av kommunens livsmedelsinspektörer. Under kursen får du bland annat lära dig vad du ska tänka på när det gäller din personliga hygien, hur hantering av livsmedel bör gå till och vilka hälsofaror som kan ställa till med problem i livsmedelsverksamheten.

Vår kurs i Livsmedelshygien, egenkontroll och HACCP

Alla livsmedelsföretag ansvarar för att hanteringen av livsmedel sker på ett säkert sätt. Lagstiftningen kräver bland annat att alla verksamheter har ett system för egenkontroll som bygger på HACCP-principerna. Vår utbildnig ger dig kunskap och motivation att arbeta med egenkontroll i din verksamhet.

Mål

Efter genomförd kurs i Livsmedelshygien har du fått en förståelse för betydelsen av god hygien i köket, för hur man förebygger matförgiftningar samt är motiverad att tillämpa lämpliga metoder i hanteringen och vid rengöring av lokaler och redskap.
Alla som genomfört kursen får, efter godkänt slutprov, ett personligt kursintyg.

Läs mer om, och beställ, webbkursen Livsmedelshygien med egenkontroll.

Kundutlåtande

”En mycket viktig kunskap och med ständig tidsbrist så är detta ett smidigt sätt att lära sig. Jag ger kursen högsta poäng”.
Fredrik Ahlén, Näsfjället i Sälen AB