Handledning av unga praktikanter

Den här sidan riktar sig till dig som kommer vara chef, eller handledare, för en praktikant.

Många unga drabbas av arbetsskador under sitt feriearbete, Arbetsmiljöverket är av åsikten att den stora summan delvis beror på bristande introduktion och kunskap om arbetsmiljö. Under sommaren 2001 undersökte Arbetsmiljöverket hur det stod till med sommarjobbarna i Sverige. Av 700 stickprov på arbetsplatser i olika branscher fick 40 % av platserna krav på att åtgärda brister i arbetsmiljön.

Enligt Arbetsmiljöverket får inte unga den introduktion och handledning som de behöver när de börjar jobba. Det är en av bakgrunderna till att 3 500 unga skadas i arbetsplatsolyckor varje år (Arbetsmiljöverket, 2013).
Så här skriver Arbetsmiljöverket i sin författningssamling, AFS 2012:03: Det är förbjudet för arbetsgivare, uppdragsgivare och praktikgivare att låta äldre barn sälja åldersreglerade varor eller i övrigt utföra arbete som kräver stort ansvarstagande eller låta dem utföra fysiskt eller psykiskt tungt arbete.

Det är alltså upp till arbetsgivaren att berätta för arbetstagaren vilka arbetsuppgifter arbetstagaren får utföra. Det är också arbetsgivarens uppgift att berätta hur den anställde ska skydda sig. Följande är arbetsgivaren skyldig att berätta:

  • vilka arbetsuppgifter är och vad den anställde inte får göra
  • hur verktyg och maskiner fungerar
  • vilka arbetsmiljöregler som gäller
  • vilka risker som finns och hur den anställde kan skydda sig mot dem

Utöver det som står ovan är det så klart ett krav på att visa var till exempel första hjälpen-kit, ögonskölj och nödutgångar finns. Utöver vissa undantagsregler gäller samma regler, rättigheter och skyldigheter för ferieanställda över och under arton år.
Det är viktigt att arbetsgivaren frigör tid, antingen in egen eller en anställd för att ge sommarjobbarna en ordentlig introduktion, inte bara för att garantera den anställdes säkerhet utan även sin egen och de andra anställda.
På länkarna längst ner på sidan kan du läsa mer om sommarjobbare. Rättigheter och skyldigheter som praktikant och företag.

Teknikutbildarna har färdiga webbkurser, testverktyg, plattform och utvecklare för att ta fram nytt material.
En webbkurs är ett snabb och smidigt verktyg för att få kvittens på att den anställde har tagit till sig informationen och kunskapen.

www.av.se/ung
http://ung.lo.se
www.do.se
www.ungaboj.se
www.umo.se
www.sommarjobbsexpert.se

Kontaktformulär Arbetsmiljö

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.