Bas-P och Bas-U

Även om Bas-P och Bas-U är två olika roller med olika uppgifter på ett bygge är det egentligen samma kunskaper som krävs, och samma arbetsföreskrifter man ska förhålla sig till. På många mindre projekt är också Bas-P och Bas-U samma person. Sedan utbildningskravet på Byggarbetsmiljösamordnare infördes har arbetsmiljölagarna förändrats en hel del. Gick du utbildningen före 2013 rekommenderar vi dig att gå utbildningen igen.

Den här sidan beskriver en byggarbetssamordnares olika roller. För att boka din utbildning gå till:

Byggarbetsmiljösamordnare Bas-P/Bas-U – En dag – Intensiv
Byggarbetsmiljösamordnare Bas-P/Bas-U – Två dagar
Construction work environment coordinator – 2 days

Läs Bas-P och Bas-u hos TeknikutbildarnaEn byggarbetsplats ska ha en utsedd byggarbetsmiljösamordnare, en Bas P, eller Bas U. De två typerna av byggarbetsmiljösamordnare, har ansvar i olika skeden av ett bygge.

Bas-P

Bas-P, där P:et står för projektering och planering ska upprätta en arbetsmiljöplan för hela byggprojektet. Dessutom ska den samordna de olika projektörer som medverkar för att i största möjliga mån motverka arbetsmiljörisker.

Bas-U

Bas-U, där U:et står för utförande av byggnadsarbete ska följa och uppdatera den arbetsmiljöplan som Bas-P skrivit. Samordnaren ska även se till så att kollegorna tar hänsyn till den gemensamma miljön, bland annat när de väljer arbetsmetoder, av hänsyn till kollegorna.

Bas-U ska även samordna kontrollen av andra entreprenörer och se till att de följer arbetsmiljöregler och arbetsmiljöplanen. Om någon av byggarbetsmiljösamordnarnas arbetsuppgifter inte fullföljs riskerar byggherren att drabbas av sanktionsavgifter.

Vilka kunskaper behövs?

Den 2 januari 2009 kom det nya föreskrifter från arbetsmiljöverket – byggherren eller uppdragstagaren ska utse en byggarbetsmiljöansvarig, ersätter samordningsansvarig på byggarbetsplatser. Byggarbetsmiljösamordnaren ska ha utbildning, kompetens och erfarenhet(AFS 2008:16) Om någon av byggarbetsmiljösamordnarnas arbetsuppgifter inte fullföljs riskerar byggherren att drabbas av sanktionsavgifter.

Våra utbildningar i Bas-P och Bas-U

Det här är en samlingssida för våra kurser inom byggarbetsmiljösamordning. Den ena utbildningen är grundligare och sträcker sig över två dagar medan den andra är en endagskurs med ett intensivare tempo. Kunskapskraven är samma för båda utbildningarna men för att du ska klara den kortare utbildningen krävs förkunskaper. Den som går en av utbildningarna för byggarbetsmiljösamordning får efter utbildningen arbeta både som Bas-P och Bas-U. Den längre kursen ges även på engelska

Byggandet av Tele2 Arena krävde sin Bas P Bas U

I kurserna får en blivande Bas den utbildning som lagen kräver, vare sig den blivande Basen ska arbeta som Bas-P, Bas-U eller inneha båda rollerna under projektet.

Anpassade utbildningar

Förutom våra öppna utbildningar ger vi också företagsanpassade kurser, antingen i egna lokaler eller ute hos kund. (Företagsförlagda utbildningar) Då specialanpassar vi kursinnehåll och upplägg efter just dina behov och önskemål.