Arbetsmiljöutbildningar

Fysisk säkerhet ger social trygghet vilket ger motivation som leder till måluppfyllelse.

Många har en föreställning om att ökat fokus på arbetsmiljö utgör ett hinder för höga prestationer när det egentligen är tvärt om. Säkerhet är en bas på vilken en bra psykosocial arbetsmiljö kan byggas. Säkerhet och social trygghet är grundvalar i ett framgångsrikt och uthålligt ledarskap. Allt detta måste finnas på plats om vi ska bygga högpresterande team. Det är grunden för att människor ska vilja, kunna och våga göra de investeringar som krävs för att nå de topprestationer som behövs för att vi ska kunna hävda oss på en global marknad. Egentligen är det självklart; en elitidrottare förväntar sig att kollegan nyser i armvecket, en racerförare testar inte däck samtidigt som han kör med dåliga bromsar. Ingen av dem har råd att riskera hundratals träningstimmar när de ska konkurrera i toppklass.

Så har vi också tänkt när vi har byggt vårt koncept som spänner från kurser i grundläggande säkerhet till insatser för att kunna prestera i toppklass.