Stärk företagets kompetens

Teknikutbildarna hjälper stora som små företag att utveckla sina medarbetare. Vi presenterar en kombination av såväl enkla som nyskapande lösningar som hjälper er att stärka företagets kompetenser.

Kompetens utvecklas genom att det finns en vilja att lära sig nya saker som man sedan applicerar för att lösa en uppgift och tillägnar sig erfarenheter från utfallet.

Vår uppgift är att få fram bra utbildande material som är tillgängligt när det som bäst behövs och att erhållna kunskaper dokumenteras och finns tillgängliga. Vi har sedan starten arbetat med att tillföra e-Learning till lärarledda lektioner så att det skall finnas möjlighet till förberedelser och repetition men även möjlighet att minska tiden som man är borta från jobbet fört att gå på kurs.

E-learning

Vi har utvecklat ett eget bibliotek med mer än 100 e-learningkurser, många med material för mer än 4 timmar i snitt per kurs eller runt 400 timmar e-Learning. Vi har lagt stor vikt vid textbearbetning och frågor. En stor del av text och bildmaterial finns i en databas vilket gör det lätt att återanvända på olika sätt för att skapa anpassade utbildningar.

Blendedlösningar

Tidigt i uppstarten för 16 år sedan fick vi bekräftelse på att deltagare som hade läst in en förberedande webbkurs var betydligt mer mottagliga för mer information och att grupperna som hade förberett sig var mer jämna vilket möjliggjorde för läraren att mer gå in på pr0blemlösning och praktiska exempel. Idag kallas det för blended Learning vi kallar det för sunt förnuft.

LMS & lärportaler

Naturligtvis måste det finnas ett system för att öppna webbkursen och hålla reda på deltagare och resultat i tiden. Vi har utvecklat en integrerad lösning för att utveckla kurser, visa kurserna och administrera deltagare och resultat, vi kallar vårt system för Mainsys. Det möter behovet för de som är ute efter att gå en webbkurs, snabbt och administrativt enkelt.

För de företag som vill ha en egen design på portalen och enkelt kunna uppdatera den med information och administrera kurser och deltagare med stora möjligheter till att styra vem som skall se vad och med automatiska påminnelser för kurser och certifikat.

Ja för dessa kunder som stadigt växer i antal erbjuder vi en molntjänst i en delad databas. Ett kostnadseffektivt sätt att få tillgång till stora resurser med en kort uppstartstid – det erbjuder vi i systemet Cornerstone on Demand.

Konsult & Support

Har ni högar med historiska data i olika excel och ett snabbt växande behov att kartlägga vad ni kan, ja då kan våra erfarna konsulter hjälpa er.

Eller är det så att ni vill införa en gemensam global rutin och skulle behöva sammanföra experter från olika länder för att enas om en lösning – en gemensam lösning. Vi kan stödja er i att leda workshops som leder till resultat, ett resultat som vi omvandlar till e-Learning.

Vi brinner för att leverera smarta och flexibla lösningar. Hur kan vi hjälpa er?