Portaltjänster ​

Med en portaltjänst får du en samlad bild över personalens kompetens​ och kan följa dina medarbetares kursframsteg.

Med vår lärplattform slipper ni även allt arbete med installationer, backuper och uppdateringar.

Följ kursframstegen

Er egen grafiska profil

Egen administration

Kundcase

Kompetens till medarbetare

Afry (f.d ÅF och Pöyry) erbjuder sina medarbetare en mängd webbkurser till reducerat pris.

Portaltjänsten ger de anställda en tydlig översikt och enkel åtkomst till kurserna.

Kompetens till medlemsföretag

MR Sverige behövde utbilda varje nytt medlemsföretag för att bli ISO-certifierade.

Portaltjänsten gjorde att alla företagen fick åtkomst till webbutbildningen.

Egen LMS-installation

Sjöfartsverkets behov är att ha ett nav för hela myndighetens kompetensutveckling genom webben.

De kan lägga upp kurser och sköta all administration helt självständigt.