Avsnitt 6:
Respekt, gnistor och medvetenhet

Om ATEX- explosionsfarliga miljöer. Gäster: Thomas Redbrink, Jörgen Tehlander och Per-Ingvar Bengtsson.

Lyssna på podden här:

Kurser i ATEX finns både som lärarledda och som webbkurs. Läs mer om de här.

I AFS 2003:3, uttrycks kraven på utbildning inom ATEX så här: 

”6 § Arbetsgivaren skall se till att den som vistas i explosionsfarlig miljö  eller utför arbete som kan påverka explosionssäkerheten skall ha lämplig utbildning, kunskap om explosionsrisker och skyddsåtgärder samt färdigheter i säkert handhavande.

 Till 6 § Utbildningskrav gäller alla såväl drift-, underhålls-, städpersonal som tillfälliga besökare och entreprenörer. För tillfälliga besökare kan en kortare säkerhetsgenomgång vara tillräckligt om de har en ledsagare med sig.

Till 7 En person som ska utföra riskbedömningar bör vara lämplig för uppgiften samt ha lämplig teoretisk kunskap om explosionsriskerna för hanterade ämnen och ha god erfarenhet av explosionsskydd för aktuell hantering. Lämplig grundkompetens är kunskaper motsvarande kraven för föreståndare för brandfarlig vara som vid behov är kompletterad för att även täcka hantering av pulverformigt material.

Det är av vikt att man på arbetsplatsen har tillgång till egen kompetens i sådan omfattning att man kan bedöma om explosionsriskerna kräver experthjälp inom eller utom organisationen.”