Öppna kurser inom automation

Vårt kursblock inom automation och PLC-system är heltäckande. Vi utbildar i allt från grundläggande ellära med mätövningar och enklare kretsscheman till att kursdeltagaren själv ska kunna ta en reglerkrets i drift och känna till olika optimeringsmetoder.

TU2
Kursernas målgrupper och innehåll sträcker sig från noviser som behöver utbildning i hur mätinstrumenten fungerar till elektriker som behöver utbilda sig inom automation och kunna driftsätta PLC-system. Kursutbudet består av sju kurser:

Automation

PLC står för Programmable Logic Computer, men i Sverige säger vi programmerbart styrsystem. Det är en dator med ett styrsystem som oftast är gjort för att vara enkelt att använda för operatören, till exempel en automatiserad monteringslinje i en fabrik.

Automation hjälper oss att höja kapaciteten eller utföra operationer som är farliga för människor, till exempel i viss laboratoriemiljö.

En maskin, en automatiserad enhet, måste ha något som säger åt den vad den ska göra. Där kommer styrsystemet in. PLC:n tar emot signaler från till exempel sensorer, knappar eller andra styrsystem. Vi har programmerat hur PLC:n ska agera beroende på vilka signalerna är. Maskinen tolkar signalerna och agerar sedan, till exempel startar en motor eller öppnar en ventil.

Nedan följer en minisammanfattning av vilka kurser vi erbjuder och för vem, är du intresserad av att veta mer, klicka på länken för respektive utbildning eller kontakta oss.

För dig som behöver få grundläggande kunskaper om el och behöver veta hur vanliga mätinstrument kan användas vid felsökning

En två dagar lång utbildning för elektriker som ska utföra installation, idrifttagning eller felsökning av enklare automationsutrustning. Utbildningen riktar sig även till drift- och underhållspersonal som behöver kompetensutveckling, projektledare, konstruktörer och konsulter som har för avsikt att genomföra automationstekniska projekt eller lärare inom gymnasium och högskola.

Grundkurs i tre dagar för elektriker som ska utföra installation, idrifttagning eller felsökning PLC-system ingår och drift- och underhållspersonal som behöver kompetensutveckling om PLC-system. Även projektledare, konstruktörer och konsulter som har för avsikt att genomföra automationstekniska projekt och lärare inom gymnasium och högskola.

En tvådagarsutbildning för elektriker och automationstekniker som ska utföra installation, idrifttagning eller felsökning av automationsutrustning där givare och mätsystem ingår. Eller för drift- och underhållspersonal som behöver kompetensutveckling om hur mätsystem och givare fungerar, projektledare, konstruktörer och konsulter som har för avsikt att genomföra automationstekniska projekt där mätsystem och givare ingår samt lärare inom gymnasium och högskola.

En tredagarsutbildning för elektriker och automationstekniker som ska utföra installation, idrifttagning eller felsökning av automationsutrustning där mät- och reglersystem ingår. Även drift- och underhållspersonal som behöver kompetensutveckling om mät- och reglersystem, projektledare, konstruktörer och konsulter som har för avsikt att genomföra automationstekniska projekt där mät- och reglersystem ingår samt Lärare inom gymnasium och högskola.

En tredagars påbyggnadskurs som vänder sig till personer som tidigare gått PLC-system – grundkurs. Alltså elektriker som ska utföra installation, idrifttagning eller felsökning av PLC-system, drift- och underhållspersonal som behöver kompetensutveckling, projektledare, konstruktörer och konsulter som har för avsikt att genomföra automationstekniska projekt samt lärare inom gymnasium och högskola.

Tredagarsutbildning för elektriker och automationstekniker som ska utföra installation, idrifttagning eller felsökning av reglerutrustning. Även bra för drift- och underhållspersonal som behöver kompetensutveckling om hur reglersystemen är uppbyggda samt kunna handha och idriftsätta systemen. Projektledare, konstruktörer och konsulter som har för avsikt att genomföra automationstekniska projekt där reglersystem ingår eller Lärare inom gymnasium och högskola kan även de läsa kursen.