CSR

Att kunna utbilda sig på plats minskar resandet och minskar belastningen på miljön.

Vi har givetvis en tydlig vilja och ambition att bidra till ett hållbart samhälle. Den typ av verksamhet som vi bedriver har förstås en begränsad direkt belastning men vårt budskap kan betyda desto mer!
I våra utbildningar förmedlar vi en aktsamhet om de icke förnybara tillgångarna.
I vår lilla bubbla producerar vi lite kontorssopor som vi sorterar och lämnar på därför avsedd plats, vi nyttjar en del grön el för vår verksamhet, vi reser helst med tåg och miljöklassade bilar.
Vår vilja att göra rätt för oss är större än det lilla avtryck vi gör i jordens tillgångar.