Affärsidé och vision

Verksamhet och affärsidé

Teknikutbildarna är ett utbildningsföretag. Vår affärsidé är att utveckla produkter som stödjer individer, företag och organisationers behov av kompetensutveckling och vidareutbildning.

Vision

Teknikutbildarna ska vara en självklar utbildningspartner för ökad säkerhet och lönsamhet. Vi ska vara en långsiktig utbildningspartner, vi ska utveckla produkter och metoder som stärker våra kunders kompetens och kunnande. Vi ska bidra till de bästa förutsättningar för individen i sitt yrkesutövande. Vårt bidrag ska samtidigt vara en motor till en motiverad och produktiv personal. Vi ska leverera en bra och genomtänkt kompetensutveckling som minimerar risken för skador och olyckor, vilket bidrar till en trygg och driftsäker arbetsplats – som ger en bättre lönsamhet för alla.