Nyhetsbrev

Vi har tolkat vår information så att aktuellt innehåll borde vara av intresse för dig. Skulle du inte vilja ha mer information från Teknikutbildarna så tar vi givetvis bort all information om dig i våra kanaler. När vi sparade dina uppgifter bedömde vi att nyttan för dig att få vår information skulle vara större än nackdelen av att vi spar dina kontaktuppgifter.

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna, typ namn, e-post, telefonnummer.
Du har alltid rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du meddelar oss att du vill tas bort från våra källor så raderar vi skyndsamt dina data.

Läs vår Personuppgiftspolicy här