Lagring av personuppgifter

Våra kursdeltagares personuppgifter sparas i ett elektroniskt register och används för att säkerställa leveransen inklusive kallelser, uppföljning av resultat, utfärdande av utbildningsbevis som certifikat eller betyg samt fortlöpande information om nyheter inom ämnesområdet.

De personuppgifter som lagras är: namn, titel, företagskoppling, adress, e-postadress, telefonnummer och i vissa fall personnummer när så erfordas för intyg/betyg. Vi garanterar att dessa uppgifter inte förs vidare till tredje part. Den som så önskar blir snarast borttagen om vi inte har några kvarstående åtaganden om rapportering etc.

Se i övrigt vår policy för GDPR