Line

Validering av ESA

Genom att validera er personal så säkerställer ni att ni vet var kunskapsnivån är idag. All kunskap är en färskvara som måste underhållas och förnyas.

Målgrupp

Alla som arbetar med elnät. Till exempel driftledare och montörer.

Använd vårt verktyg för validering och låt oss identifiera ert utbildningsbehov. Därefter kan vi utbilda er personal utifrån var kunskapsluckorna finns. Utbildning på era villkor!

Teknikutbildarnas webbaserade verktyg hjälper er att mäta hur bra kännedom ni har om regelverket och era egna lokala rutiner.
ESA finns mot olika yrkesgrupper och det här testet är riktad till personal som arbetar inom elnät. Testet är uppbyggt med ett antal frågor som grundar sig på ESA-regelverket.
Frågorna är gemensamma för alla företag som ansluter sig, till det så kan varje företag lägga till valfria frågor som täcker in de lokala anvisningarna.
Idag så är kunskapskraven så pass föränderliga och anvisningarna uppdateras hela tiden, valideringen är ett enkelt sätt att försäkra sig att personalen bibehåller en hög kunskapsnivå mellan de ordinarie utbildningsomgångarna.

Övriga valideringsverktyg

Vi har även:
Validering av Bas-P/Bas-U
Validering av Underhållspersonal
Validering av Driftpersonal
Validering av projektledare

Kurstyp

Validering

Kurslängd

3 timmar

Kursmoment

  • Ansvar enligt lag
  • Definitioner & Terminologi
  • ESA-funktioner
  • Planering och arbete
  • Entreprenörsarbete
  • Normala skötselåtgärder
  • Lokala föreskrifter
  • Arbete

Mål

Valideringens mål är att ge information om kunskapsnivån och från det ge underlag till utbildningsinsatser mot individer och/eller grupper.

Genomförande

Utbildningen genomförs i vårt testverktyg som visar inom vilka områden som deltagarnas styrkor respektive svagheter finns – Alltså var utbildningsinsatserna ska sättas in.

Kontakt
Bernt Bergvall
010-122 18 03
bernt.bergvall@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser