Line

Validering av projektledarkompetens

Teknikutbildarnas verktyg för validering är en bra plattform för kompetensanalys och ger ett kvitto på kunskapen.

Målgrupp

Alla som arbetar eller kommer att arbeta med projektledning.

Att leda projekt kan genomföras efter många olika projektmodeller.

Kanske har du arbetet i flera olika projekt tidigare men saknar en formell kompetens och behöver ett kvitto på vad du kan, samt en karta över vad du behöver komplettera med.

Teknikutbildarnas validering är en bra plattform för kompetensanalysen. Valideringsupplägget följer i stort projektmodellen IPMA (International Project Management Association) men ger även en generell kunskapsnivå som kan appliceras till andra modeller.

Kurstyp

Validering

Kurslängd

2-3 timmar

Kursmoment

Valideringen är ett webbaserat test som är uppdelat i 11 kompetensområden.

 • Ledningsinsatser
 • Strategiskt ledarskap
 • Operativt ledarskap & kommunikation
 • Övergripande
 • Omfattning
 • Personal
 • Tid & resurser
 • Inköp
 • Osäkerheter
 • Ekonomi
 • Kvalitet & dokumentation

Mål

Valideringen ger en övergripande vägledning av kunskapen i projektledning som kan användas för styra kompetensutvecklingen till de områden som behövs. Valideringen pekar även ut vilka delar som behövs kompletteras inför en eventuell certifiering.

Kontakt
Bernt Bergvall
010-122 18 03
bernt.bergvall@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser