Line

Validering av kompetens hos driftpersonal

Teknikutbildarna använder sig av Mainsys Lärplattform där det finns ett utvecklat webbaserat verktyg för att genomföra validering genom valfria kompetenstester inom olika yrkesområden.

Målgrupp

Alla som har ett ansvar för att utveckla sin personal.

Verktyget kan användas av en organisation för att kartlägga den generella kompetensnivån genom en bred test som riktas mot olika yrkeskategorier, eller specifikt inom ett smalt område riktat till ett färre antal yrkeskategorier.

Det blir också lättare att enas om vilka utbildningsinsatser som behövs för att komma till rätta med bristerna. I Mainsys utbildningsplattform ingår det olika verktyg för att skapa kurser, följa upp och mäta inlärningen.

Kurstyp

Validering

Kurslängd

2-3 timmar

Kursmoment

Antal kompetensområden är valfria för kunden. Nedan är ett exempel från energibranschen.

 • Allmänt
 • Anläggning
 • Basproduktion
 • Distribution
 • Driftsäkerhet
 • Kemi
 • Miljö
 • Produktionsoptimering
 • Skydd & säkerhet
 • Spets

Mål

Valideringen ger en övergripande vägledning av kunskapen i de utvalda kompetensområdena som kan användas för styra kompetensutvecklingen för gruppen eller för individen.

Kontakt
Bernt Bergvall
010-122 18 03
bernt.bergvall@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser