Validering av kompetens hos driftpersonal

Teknikutbildarna använder sig av Mainsys Lärplattform där det finns ett utvecklat webbaserat verktyg för att genomföra validering genom valfria kompetenstester inom olika yrkesområden.

Verktyget kan användas av en organisation för att kartlägga den generella kompetensnivån genom en bred test som riktas mot olika yrkeskategorier, eller specifikt inom ett smalt område riktat till ett färre antal yrkeskategorier.

Mål och syfte

Valideringen ger en övergripande vägledning av kunskapen i de utvalda kompetensområdena som kan användas för styra kompetensutvecklingen för gruppen eller för individen.

Det blir också lättare att enas om vilka utbildningsinsatser som behövs för att komma till rätta med bristerna. I Mainsys utbildningsplattform ingår det olika verktyg för att skapa kurser, följa upp och mäta inlärningen.

Valideringens innehåll

Antal kompetensområden är valfria för kunden. Nedan är ett exempel från energibranschen.

 • Allmänt
 • Anläggning
 • Basproduktion
 • Distribution
 • Driftsäkerhet
 • Kemi
 • Miljö
 • Produktionsoptimering
 • Skydd & säkerhet
 • Spets

Tips

Vi har även Validering av Underhållspersonal och Validering av Projektledare.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.