Line

Validering av fjärrvärmekompetens

Teknikutbildarna driver tillsammans med fjärrvärmebranschen några olika kunskapsvalidering som alla bygger på en basmall med 200 frågor. Till detta kan varje företag som är anslutet tillföra valfritt antal företag specifika frågor

Målgrupp

Certifierade mätarmontörer som behöver validera sin kunskap eller använda testet som repetitionsinlärning.

Verktyget för validering kan då kombineras med andra utbildande insatser som strävar efter att bibehålla en hög nivå på kunskapsinhämtning och att den höga nivån bibehålls.

Valideringen ger en övergripande vägledning av kunskapen i de utvalda kompetensområdena som kan användas för styra kompetensutvecklingen för gruppen eller för individen.Det blir också lättare att enas om vilka utbildningsinsatser som behövs för att komma till rätta med bristerna. I Mainsys utbildningsplattform ingår det olika verktyg för att skapa kurser, följa upp och mäta inlärningen.

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

2-3 timmar

Kursmoment

Antal kompetensområden ingår i valideringen och till varje område nedan kan kompletteras med företagsspecifika frågor.

 • Byggledning
 • Dokumentation
 • Drift och underhåll
 • Ekonomi – utredning
 • Entreprenad/Upphandlingar
 • Konstruktion
 • Kundanläggningar
 • Projektering
 • Systemkunskap
 • Säkerhet – Arbetsmiljö
 • Tillstånd

Mål

Valideringsverktyget är en del i en kedja av lärande aktiviteter som kan bestå av: validering för att vetskap om kunskapsnivån – anpassade webbkurser och/eller lärarledda lektioner – utbildande prov, korta kunskapsprover som kam utföras på olika plattformar för snabb kunskapsinhämtning.

Genomförande

Utbildningen genomförs i vårt testverktyg som visar inom vilka områden som deltagarnas styrkor respektive svagheter finns – Alltså var utbildningsinsatserna ska sättas in.

Kontakt
Bernt Bergvall
010-122 18 03
bernt.bergvall@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Fjärrvärme

3 500 :-

Kategori:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser