Line

Modell för validering

Om tio år har 80 procent av dagens teknik bytts ut medan 75 procent av arbetskraften är kvar. Genom validering får du ett kvitto på vad dina medarbetare verkligen kan och var det finns kunskapsluckor som behöver fyllas. Rätt använd blir den en katalysator i utvecklingen av ditt företag. Vi validerar och utbildar inom teknik och underhåll. För oss är det ett självklart helhetskoncept.

Teknikutbildarna hjälper till att upprätta en genomförandeplan som följer vår valideringsmodell.

Ett inledande led är att bestämma de kompetensområden som är viktiga att mäta, kring dessa utvecklar kunden ett antal frågor. Teknikutbildarna har ett stort antal generella frågor i sin frågedatabas som kunden får tillgång till i projektet. Vi utbildar er i frågeverktyget vid projektstarten. Förutom textbaserade frågor kan såväl avancerade bildfrågor som animerade frågor ingå. Frågornas kvalité säkras genom att enbart godkända frågor kan användas för att skapa prov.

Långsiktig utveckling kan följas genom årliga valideringar. Grafisk jämförelse mellan olika år. Resultatet från valideringen kan användas vid utvecklingssamtalen genom att för varje kompetensområde notera utvecklingsförslag och när i tiden de skall vara genomförda.

Teknikutbildarnas modell för validering
Teknikutbildarnas modell för validering

Tjäna på att validera

  • Kartlägg kompetens och individuella utbildningsbehov
  • Utbilda rätt
  • Tydliggör roller och ansvar
  • Underlätta arbetsrotation
  • Öka engagemanget hos dina medarbetare
  • Underlätta anställning av yrkesverksamma utan formell utbildning

Kontakta oss för en presentation av vad vi kan göra för din verksamhet.

Kurstyp

Validering

Kurslängd

4 timmar

Kursmoment

Alla frågor klassificeras och läggs in i en struktur efter de kompetensområden som kunden har valt att följa.

Ur frågorna skapas valideringsprov som deltagarna som ska valideras får tillgång till via Internet. Det krävs enbart en Internetuppkoppling och inloggningsuppgifter för att få tillgång till provet.

Resultaten visas grafiskt per individ, grupp, enhet och yrkesroll. Av integritetsskäl finns det olika behörigheter i systemet som styr vem som har rätt att redigera frågor och vem som skall se resultaten på individ eller gruppnivå.

Varje person har en egen inloggning och kan genomföra valideringen helt självständigt. Individen får ett eget resultatkort där resultaten från både valideringen och kurser redovisas.

Kontakt
Bernt Bergvall
010-122 18 03
bernt.bergvall@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

Validering

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser