Validering

Teknikutbildarnas verktyg för validering hjälper ditt företag att dels utvärdera personalens kompetens och dels följa upp dess utveckling.

Om tio år har 80 procent av dagens teknik bytts ut medan 75 procent av arbetskraften är kvar. Genom att använda vårt valideringsverktyg får du ett kvitto på vad dina medarbetare verkligen kan och var det finns kunskapsluckor som behöver fyllas. Rätt använt blir det en katalysator i utvecklingen av ditt företag. Vi validerar och utbildar inom teknik och underhåll. För oss är det ett självklart helhetskoncept.

Det inledande ledet är att identifiera de kompetensområden som är viktiga att mäta, kring dem utvecklar kunden ett antal frågor. Kunden får sedan tillgång till vår stora frågedatabas, vi utbildar er i frågeverktyget vid projektstarten. Förutom textbaserade frågor kan såväl avancerade bildfrågor som animerade frågor ingå. Frågornas kvalité säkras genom att enbart godkända frågor kan användas för att skapa prov.

Ni kan följa er långsiktiga utveckling genom årliga valideringar och resultatet från dem kan användas vid utvecklingssamtalen genom att för varje kompetensområde notera utvecklingsförslag och när i tiden de ska vara genomförda.

Teknikutbildarnas modell för validering
Teknikutbildarnas modell för validering

Våra valideringsverktyg:

Vi validerar inom ESA, ,Bas-P/Bas-U, Underhållspersonal, Driftpersonal och projektledare.

Modell för validering

Om tio år har 80 procent av dagens teknik bytts ut medan 75 procent av arbetskraften är kvar. Genom validering får du ett kvitto på vad dina medarbetare verkligen kan och var det finns kunskapsluckor som behöver fyllas. Rätt använd blir den en katalysator i utvecklingen av ditt företag. Vi validerar och utbildar inom teknik och underhåll. För oss är det ett självklart helhetskoncept.

Läs mer
Kurslängd: 4 timmar

Validering av fjärrvärmekompetens

Teknikutbildarna driver tillsammans med fjärrvärmebranschen några olika kunskapsvalidering som alla bygger på en basmall med 200 frågor. Till detta kan varje företag som är anslutet tillföra valfritt antal företag specifika frågor

Läs mer
Kurslängd: 2-3 timmar

Validering av kompetens hos driftpersonal

Teknikutbildarna använder sig av Mainsys Lärplattform där det finns ett utvecklat webbaserat verktyg för att genomföra validering genom valfria kompetenstester inom olika yrkesområden.

Läs mer & boka
Kurslängd: 2-3 timmar

Validering av projektledarkompetens

Teknikutbildarnas verktyg för validering är en bra plattform för kompetensanalys och ger ett kvitto på kunskapen.

Läs mer & boka
Kurslängd: 2-3 timmar

Validering av underhållskompetens

Genom att låta oss identifiera ert utbildningsbehov kan vi sedan utbilda er personal utifrån var kunskapsluckorna finns. Underhållskunskap på era villkor!

Läs mer & boka