Line

Värdeskapande underhåll

Det finns många exempel på företag som har ökat sin lönsamhet genom att först analysera underhållet och därefter styra underhållsåtgärderna utifrån hur kritiska de olika anläggningsdelarna är.

Målgrupp

De som vill öka företagets lönsamhet genom att använda underhållet mer kostnadseffektivt.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Utifrån beslutsunderlaget som skapas vid en underhållsanalys går det att kraftsamla resurserna på de mest kritiska anläggningsdelarna och öka driftsäkerheten på dem. Resultatet blir färre stopp och störningar i driften, vilket ger en ökad driftsäkerhet, högre anläggningseffektivitet, förbättrad leveranssäkerhet och ökad kvalitet.

Alla dessa parametrar påverkar direkt eller indirekt företagets lönsamhet. Detta är ett långsiktigt arbete som sker under en längre period, oftast flera år. Omfattningen beror på underhållsverksamhetens status. Arbetet utgår från de aktuella förutsättningar som råder på ert företag och bör således ske på plats hos er.

Kurstyp

Lärarledda utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

Den första delen av utbildningen består av en analys av underhållet som ger en bild av statusen på underhåll och vilka åtgärder som bör ske för att öka kostnadseffektiviteten:

  • Genomgång av underhållsverksamheten och en analys av resultatet, vilket ger en tydlig åtgärdsplan.
  • Utbildning i hur en kostnadseffektivt och värdeskapande underhåll kan skapas.
  • Workshop om de framgångsfaktorer och förutsättningar som krävs för att bygga en plattform inför implementering av ett värdeskapande underhåll.

Under den andra delen arbetar ni själva med riskanalys av anläggningen på olika nivåer, vilket ger beslutsunderlag för att skapa ett värdeskapande underhåll:

  • Utbildning, stöd och coachning i samband med implementeringen av ett värdeskapande underhållet. Våra konsulter arbetar med utbildning och coachning av arbetsgrupperna.

Mål

Den här utbildningen ger förutsättningar för att skapa ett värdeskapande underhåll och öka lönsamheten för företaget samtidigt som underhållskostnaden minskar.

Genomförande

Utbildningen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kunden.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Värdeskapande underhåll

Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser