Line

Validering av underhållskompetens

Genom att låta oss identifiera ert utbildningsbehov kan vi sedan utbilda er personal utifrån var kunskapsluckorna finns. Underhållskunskap på era villkor!

Målgrupp

Alla som arbetar med att leda och utveckla underhållsverksamheten.

Teknikutbildarnas webbaserade verktyg för validering av underhållskompetensen hjälper er att mäta hur bra kännedom ni har om underhållsverksamheten.

De flesta svenska företag agerar i dag på en ny och mer föränderlig marknad. Det medför att det behövs en modernare och mer konkurrenskraftig verksamhet som i större utsträckning fokuserar på en ökad lönsamhet.

Valideringen är även kopplad till Teknikutbildarnas underhållsutbildning Modernt Underhåll.

Modernt Underhåll utbildar bl.a. till de krav som är uppställda av EFNMS för att kunna certifiera sig som underhållsledare.

Läs vidare…

Läs mer om hur du kan bli certifierad underhållsledare genom att komplettera Modernt underhåll med validering (denna sida) en test av dina nuvarande kunskaper samt preparandutbildningen som hjälper dig att sätta upp kalkyler och resonera om underhåll inför tentamen hos UTEK.

Kurstyp

Webbkurser

Kursmoment

 • Definitioner
 • Konstruktion, upphandling & funktion
 • Krav, kontroll & anlys
 • Mätetal & matematiska formler
 • Lagar & föreskrifter
 • Anskaffning & försäljning av service
 • Ekonomisk kontroll, LCC & LCP
 • Materialhantering & logistik
 • Mål, strategier & resultat
 • Organisation & kompetens
 • Styrning, kontroll & analys
 • Informationssystem
 • Planering, order & analys
 • Förebyggande aktiviteter
 • Reperationstekniker & metoder
 • Övervakning & tillståndskontroll

Mål

Valideringens mål kan vara att jämföra er underhållsverksamhet mot andra och/eller kan det vara ett steg efter kursen Modernt Underhåll för att få vetskap om hur väl man har tillgodogjort utbildningen och om man är väl förberedd inför en certifiering.

Genomförande

Valideringen är ett frågebatteri som genomförs i vårat onlineverktyg. Genom valideringen kan du se var dina styrkor och svagheter ligger – Var vidare utbildningsinsatser kan behövas.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
validering underhåll

3 500 :-

Antal platser:
Kategori:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser