Line

Underhållets ledning

Ett effektivt underhållsledningssystem är en förutsättning för att uppnå hög driftsäkerhet. Det gäller att skapa en vision, strategier, policy och mål för att skapa ett kostnadseffektivt underhåll.

Målgrupp

Alla som arbetar med underhåll och driftsäkerhet inom industriella företag eller annan verksamhet där det krävs en hög produktivitet och effektivitet samt långsiktig förbättring av både driftsäkerheten och tillgängligheten.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Ingår i utbildningen Modernt Underhåll® för Ledare

Dimensionering av resurser och organisation i underhållets ledningssystem sker så att underhållsverksamheten klarar av att uppnå uppsatta mål. Det gäller att snabbt kunna optimera sammansättningen av resurserna; personal, verktyg, reservdelar, dokumentation.

Att finna rätt information vid rätt tillfälle med minsta möjliga ansträngning blir allt viktigare, underhållsorganisationen måste därför ha effektiva och väl fungerande stödsystem för att kunna utföra ett kostnadseffektivt underhåll.

Block i Modernt Underhåll® för Ledare

Kurstyp

Lärarledda utbildningar

Kurslängd

2 dagar

Kursmoment

 • Underhållets vision, strategier, policy och mål för ökad driftsäkerhet
 • Ledningssystem för underhåll med åtgärder, resurser och administration
 • Effektiva underhållsplaner med Beredning och schemaläggning av åtgärder och resurser för att säkerställa en hög driftsäkerhet
 • Arbetsorderns roll för att hantera och återrapportera förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder på ett effektivt sätt
 • Olika stödsystem i underhållet som gör underhållsarbetet effektivare
 • Hur resurser hanteras på rätt sätt för att underhållsåtgärderna ska kunna ske på rätt utrustning, på rätt sätt och vid rätt tillfälle med rätt resultat
 • Val av den organisation som är mest effektiv i förhållande till ställda krav
 • Kartläggning och säkring av kompetenser för att kunna leverera effektiva underhållsåtgärder

Webbkurser som ingår

 • Underhållets ledningssystem – Hur man skapar en policy, strategier och mål samt en gemensam plan för rätt dimensionering av åtgärder, resurser och administration
 • Stödsystem för underhållet – Att använda datorer är en självklarhet idag, men hur kan datorstödet användas mer effektivt i underhållet?
 • Underhållets organisation – Hur man bygger en väl fungerande verksamhet utifrån ställda krav
 • Arbetsmiljö för chefer – Efter kursen Arbetsmiljöutbildning för chefer ska kursdeltagaren förstå vad som behövs för att verka enligt lagens föreskrifter.

Mål

Efter genomförd kurs har du fått ökad kunskap om olika organisationsteorier inom underhåll, effektiva stöd- och informationssystem och hur dessa samverkar samt underhållet påverkas av gällande lagar och krav.

Genomförande

Modernt underhåll för Ledare är ett kurspaket fördelat på fyra block. Vi träffas 4 gånger à 2 dagar, till varje träff hör ett antal webbkurser som genomförs i vår portal TU-Academy.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Underhållets ledning

Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser