Line

Underhåll av tekniska system

Den här utbildningen är en del av av Modernt Underhåll® för Tekniker. Underhåll av tekniska system är det effektivaste sättet att undvika funktionsfel och att förebygga dem innan de uppstår. Det kräver grundläggande maskinkännedom, god förståelse för felteori och mycket god kunskap om olika förebyggande underhållsåtgärder.

Målgrupp

De som arbetar med drift eller underhåll i industriella företag, energiföretag eller inom fastighetsbranschen.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

För att uppnå underhåll i världsklass måste vi så långt som möjligt undvika att fel uppstår genom att ha hög kompetens om det tekniska systemet; vilka material som ingår, hur de påverkas av driftprofilen.

Tillståndskontroll och övervakning är områden där modern teknik kan göra underhållet effektivare, men för att uppnå världsklass måste tekniken användas på rätt sätt. I de fall fel ändå uppstår gäller det att hitta och avhjälpa dem så fort som möjligt.

Block i Modernt underhåll® för Tekniker:

Block 1Driftsäkerhetsteknik
Block 2Beredning och Schemaläggning
Block 4Förbättringsmetoder och verktyg

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

2 dagar

Kursmoment

 • Felteori, det vill säga, de typer av fel som kan uppstå, felorsaker, felutveckling och vilka konsekvenser de kan få
 • Systematisk felsökning – Minska tiden vid driftstopp
 • Hur vi kan förutsäga och förebygga eller eliminera de fel och problem som ännu inte har uppkommit
 • Metoder och verktyg för felsökningsmetodik och problemlösning
 • Genomgång om kriterier för ett kostnadseffektivt tillståndsbaserat underhåll
 • Presentation av olika metoder och verktyg för tillståndskontroll
 • Reservdelshantering, strategier kring reservdelar, kritiska reservdelar och alternativ till förråd
 • Hur material är uppbyggda och deras egenskaper samt hur de påverkas av omgivningen
 • Maskinelement
 • Läran om friktion, nötning och smörjmedel i samverkan
 • Automationssystem

Tillhörande webbkurser:

 • Grundorsaksanalys (RCA) – Arbeta systematiskt för att snabbt hitta, förebygga och eliminera fel
 • Tillståndsbaserat underhåll – Strategier, metoder och verktyg för att bygga upp ett kostnadseffektivt tillståndsbaserat underhåll
 • Reservdelsstrategi – God tillgång till kritiska reservdelar är A och O för att minska tiden vid driftstopp. Skapa en strategi!
 • Materiallära – Materials egenskaper, påverkan av omgivningen och val av rätt material för förlängd livslängd
 • Grundläggande maskinkännedom – Ingående maskinelement och olika underhållsåtgärder som är lämpliga att använda
 • Tribologi – Läran om friktion, nötning och smörjning i samverkan
 • Automation – En grundläggande förståelse för automation och dess komponenter är allt viktigare

Mål

Efter de här dagarna har du fått en helhetssyn på effektiva förebyggande underhållsåtgärder som ger en ökad driftsäkerhet och tillgänglighet. Du har även fått en djupare insikt i olika metoder och verktyg som du aktivt kan tillämpa i det förebyggande underhållet.

Genomförande

Modernt Underhåll för Tekniker är ett kurspaket fördelat på fyra block. Vi träffas 4 gånger à 2 dagar, till varje träff hör ett antal webbkurser som genomförs i vår portal TU-Academy.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
tekniska system

Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser