Underhåll av tekniska system

Underhåll av tekniska system är det effektivaste sättet att undvika funktionsfel och att förebygga dem innan de uppstår. Detta kräver grundläggande maskinkännedom, god förståelse för felteori och mycket god kunskap om olika förebyggande underhållsåtgärder. Om detta handlar denna kurs på två kursdagar samt tillhörande webbkurs.

För att uppnå underhåll i världsklass måste man så långt som möjligt undvika att fel uppstår genom att ha hög kompetens om det tekniska systemet; vilka material som ingår, hur de påverkas av driftprofilen. Tillståndskontroll och övervakning är områden där modern teknik kan göra underhållet effektivare, men för att uppnå världsklass måste tekniken användas på rätt sätt. I de fall fel ändå uppstår gäller det att hitta och avhjälpa dem så fort som möjligt.

Utbildningsmoment

Under utbildningen går vi igenom följande moment:

  • Introduktion till materiallära och grundläggande maskinkännedom, hur ett tekniskt system är uppbyggt och hur det påverkas av driftprofilen.
  • Grunderna i felteori, d.v.s. vilka typer av fel som kan uppstå, felorsaker, felutveckling och vilka konsekvenser de kan få.
  • Avhjälpande respektive förebyggande felsökning, grundorsaksanalys (RCA) och systematisk problemlösning.
  • Effektivisering och optimering av det förebyggande underhållet för att undvika eller minska konsekvenserna av potentiella funktionsfel.
  • Kriterier för ett kostnadseffektivt tillståndsbaserat underhåll.

Mål och syfte

Denna utbildning ger kunskaper om hur olika underhållsstrategier kan tillämpas för att skapa ett effektivt underhåll och ökad driftsäkerhet till optimal kostnad genom fokus på hur funktionsfel kan förutses och förebyggas.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.