Line

Smörj- och Rullningslagerteknik

Den här kursen ger dig en grundläggande introduktion i ämnet smörj- och rullningslagerteknik. Rätt val av smörjmedel och korrekt hantering av rullningslager är en förutsättning för avbrottsfri produktion.

Målgrupp

Alla som arbetar praktiskt med smörjning och rullningslager.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kursen smörjteknik och rullningslagerteknik inleds med en presentation hur smörjmedel tillverkas, vilka tillsatsämnen som ger dem deras unika egenskaper, var de används och hur de bör hanteras för ökad livslängd. Vidare beskrivs de vanligaste föroreningarna som kan förekomma i olika typer av smörjsystem samt hur de kan avlägsnas genom att använda effektiva reningsmetoder.

Vi går igenom hur smörjning av rullningslager sker med olika smörjmedelstyper och beskriver smörjmedlets funktion i olika rullningslagerinbyggnader samt vikten av att välja lämpligt smörjmedel till rätt applikation.

Dessutom går vi igenom de vanligaste rullningslagertyperna och deras användningsområden samt olika lagerbeteckningar. Metoder och verktyg för demontering respektive montering av lager presenteras. Kursen avslutas med en genomgång av olika typer av skador på rullningslager, hur de uppstår och deras effekter samt hur de kan undvikas genom förebyggande åtgärder.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

3 dagar

Kursmoment

  • Smörjmedel; historik, basoljor, tillverkning, tillsatsämnen och hantering.
  • Val av smörjmedelstyp; egenskaper samt funktion i rullningslagerinbyggnader.
  • Föroreningar i smörjsystem och effektiva reningsmetoder.
  • Rullningslager; typer och beteckningar samt deras användningsområden.
  • Handhavande vid montering respektive demontering av rullningslager.
  • Rullningslagerskador; grundorsaker, effekter och förebyggande åtgärder.

Mål

Den här utbildningen ger kunskaper om hur smörj- och rullningslagerteknik hänger samman och hur du kan reducera kostnader och risker genom att välja rätt smörjmedel. Du lär dig dessutom hur rullningslager är uppbyggda och hur de bör hanteras för ökad livslängd.

Genomförande

Kursen finns både som företagsförlagd och öppen kurs.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser