Line

Samverkan för ökad driftsäkerhet

Samverkan för ökad driftsäkerhet fokuserar på vikten av att underhåll och drift samverkar i ett nära samarbete. Vi tittar på hur underhåll påverkar driftsäkerhet och i slutändan lönsamheten.

Målgrupp

De som behöver en ökad förståelse för sambanden mellan en väl fungerande underhållsverksamhet, hög driftsäkerhet, produktivitet, effektivitet och lönsamhet.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Hur kan ett effektivare samarbete mellan underhåll och drift ge ökad driftsäkerhet och dessutom ökad effektivitet och lönsamhet? Om detta handlar vår underhållskurs Samverkan för ökad driftsäkerhet.

En vanlig föreställning är att underhåll enbart kostar pengar. I verkligheten är dock underhållets roll mer komplex och påverkar företagets lönsamhet i stor utsträckning. Det man vill uppnå är ett kostnadseffektivt underhåll där fokus ligger på bättre samarbete mellan drift och underhåll. Syftet är att uppnå en optimal prestanda till lägsta möjliga totalkostnad.

Det gamla synsättet med underhåll som leverantör och drift som kund ersätts med ett partnerskap mellan drift och underhåll, vilket förutsätter en samverkan och ett nära samarbete.  Det är lätt hänt att fokus enbart hamnar på det som syns t.ex. reparation av trasig utrustning. Förebyggande underhållsåtgärder syns inte lika tydligt och uppmärksammas inte på samma sätt, men är så mycket viktigare.

Kurstyp

Lärarledda utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • De viktigaste begreppen inom underhåll och driftsäkerhet.
  • Underhållets olika processer och hur de påverkar driftsäkerhet.
  • Hur ett effektivt underhåll skapas samt vilka effekter det ger.
  • Begreppen underhållskostnader respektive underhållsbristkostnader.
  • Kopplingen mellan underhållet och företagets lönsamhet.
  • Vad som krävs i praktiken för att uppnå hög driftsäkerhet till lägsta möjliga totalkostnad.
  • Hur samverkan mellan drift och underhåll skapas och säkerställs.
  • Grunderna inom förebyggande underhåll med fokus på samverkan, dvs. delaktighet, ansvar och samarbete.
  • Förbättringsarbete för ökad driftsäkerhet genom arbetssätt som t ex tvärfunktionella förbättringsgrupper, operatörstillsyn och specialistunderhåll.

Mål

Den här utbildningen ger kunskaper om hur ett modernt underhåll bör fungera och förståelse för samspelet mellan de underhållsåtgärder som utförs och deras direkta och indirekta effekt på företagets lönsamhet.

Genomförande

Den här utbildningen ges endast som företagsförlagd.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser