Line

Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll

Läs vår preparandutbildning och bli EFNMS-certifierad underhållsledare eller underhållstekniker med titeln European Expert in Maintenance Management. Då har du dina kunskaper inom underhåll verifierade och på köpet blir du mer intressant på arbetsmarknaden.

Målgrupp

Underhållsledare och underhållstekniker som önskar en bra förberedelse inför EFNMS-certifieringen.

Förkunskaper

Erfarenhet av underhållverksamhet eller kursen Modernt underhåll.

Fördelarna med en EFNMS-certifiering är många. På det personliga planet får du papper på att du har den kunskap som ställs enligt en europeisk standard, vilket också gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Men även företaget tjänar på att ha certifierade underhållsledare och underhållstekniker. De garanteras personal som förstår underhållsekonomi och driftsäkerhet.

För att erhålla ditt certifikat ska du utöver godkänd tentamen även ha arbetet med underhåll i fem år. Under två av de åren ska du ha varit i en arbetsledade position. Godkänt resultat på tentamen och tidigare nämnda krav gör dig till EFNMS-certifierad underhållsledare!

Du får också testa dina underhållskunskaper i vårt valideringsverktyg. Får du ett bra resultat där är chanserna goda för att du också ska klara tentamen!

För mer information om själva tentamenstillfället, besök Svenskt underhåll (Öppnas i ny flik).

Läs vidare:

Vill du veta mer om vårt kursutbud inom underhåll. Genom att göra en kompetenskartläggning av ert utbildningsbehov genom en validering av er underhållspersonal kan vi skapa skräddarsydda utbildningar för att täppa till kunskapsluckorna.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

3 dagar

Kursmoment

Många läser en underhållskurs, såsom Modernt Underhåll för ledare, Modernt underhåll för tekniker eller liknande för att skaffa sig den kunskap som krävs enligt certifieringskraven.
Riksorganisationen Svenskt Underhåll anordnar sedan tentamenstillfällen inom områdena:

  • Ledning och organisation, Beslutsstöd
  • Drift-och anläggningssäkerhet, Underhållsmetoder
  • Engelska språket avseende fackområdet underhåll

Mål

Den här kursen ger dig en bra förberedelse och ökar förutsättningarna för att du ska nå ett bra resultat på EFNMS-tentamen. Vi går igenom räkneuppgifter, certifieringskraven och pekar på vad som är viktigt att känna till innan tentamenstillfället.

Genomförande

Kursen genomför i våra lokaler eller på plats hos kunden.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
efnms

Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser